Головна/Лікування хвороб/Неонатологія


§ ° § г § Я § а § У § Я § н § Ю § Х § а § Ь § е § Ю § Ц § Я § д § а § Ю, § в § Ц § Ф § Е § С § Ю § Ц § Я § д § ред § у § е § р § л § ред § Ю § б § в § Ц § Я § С § д § С § Е § про § Я § е § р § Х § ред § С § Ф § Я § а § г § д § ред § Ь § е § ? § Я § С § г § У § г § д § в § С § Я § Ц, § з § У § Е § з § Ц § д § г § з § б § в § ред § Ь § С § Щ § ® § § ред Я § Щ § Х § у § С § У § С § І § а § г § г § § ред ред Ўн457 § а § д 28.12.2000 § ° § г § а § У § Ц § в § до § Ц § Я § г § д § У § а § У § С § Я § § ред ред § б § в § Ц § Я § С § д § С § Е § про § Я § а § И § Х § ред § С § Ф § Я § а § г § д § ред § Ь § § ред ред § б § в § а § ж § ред § Е § С § Ь § д § ред § Ь § Ц § Я § С § г § Е § Ц § Х § г § д § У § Ц § Я § Я § н § з § ред § У § в § а § Ш § Х § Ц § Я § Я § н § з § Щ § С § Т § а § Е § Ц § У § С § Я § ред § И § е § Х § Ц § д § Ц § И. § и § а § Ф § Е § С § г § Я § а § п § д § а § Ю § е § б § в § ред § Ь § С § Щ § е, § г § з § Ц § Ю § З § а § Т § г § Е § Ц § Х § а § У § С § Я § ред § з § Т § Ц § в § Ц § Ю § Ц § Я § Я § н § з § г § і § Ц § Е § про § р § б § в § Ц § Я § С § д § С § Е § про § Я § а § И § Х § ред § С § Ф § Я § а § г § д § ред § Ь § ред § У § Ь § Е § р § й § С § Ц § д § д § в § ред § б § а § г § Е § Ц § Х § а § У § С § д § Ц § Е § про § Я § н § з § п § д § С § б § С: § У § б § Ц § в § У § а § Ю (10-14 § Я § Ц § Х. § Т § Ц § в § Ц § Ю § Ц § Я § Я § а § г § д § ред), § У § д § а § в § а § Ю (20-24 § Я § Ц § Х. § Т § Ц § в § Ц § Ю § Ц § Я § Я § а § г § д § ред) § ред § д § в § Ц § д § про § Ц § Ю (3 0 ЎЄ 4 березня § Я § Ц § Х. § Т § Ц § в § Ц § Ю § Ц § Я § Я § а § г § д § ред) § д § в § ред § Ю § Ц § г § д § в § С § з.

§ ± § Ц § в § У § н § И § п § д § С § б § б § в § Ц § Х § б § а § Е § С § Ф § С § Ц § д § е § д § а § й § Я § Ц § Я § ред § Ц § г § в § а § Ь § С § Т § Ц § в § Ц § Ю § Ц § Я § Я § а § г § д § ред § б § в § видання § б § а § Ю § а § л § ред § е § Е § про § д § в § С § Щ § У § е § Ь § а § У § а § И (§ ? § ©) § Х § видання § С § Ф § Я § а § г § д § ред § Ь § виданню, § У § н § з § У § Е § Ц § Я § ред § Ц § Ф § у § е § Т § н § з § С § Я § а § Ю § С § Е § § ред И § б § Е § а § Х § С § ред § г § д § ред § Ф § Ю, § е § Ь § С § Щ § н § У § С § р § л § ред § з § Я § С § Я § С § Е § § ред ї § ред § Ц § з § в § а § Ю § а § г § а § Ю § Я § а § И § б § С § д § а § Е § а § Ф § ред § виданню, § ред § Щ § е § й § Ц § Я § ред § Ц § Ф § у § е § б § б § а § У § а § И § ред § в § Ц § Щ § е § г-§ б § в § ред § Я § С § Х § Е § Ц § Ш § Я § а § г § д § ред § Ш § Ц § Я § л § ред § Я § н, § С § д § С § Ь § Ш § Ц § У § н § з § У § Е § Ц § Я § ред § Ц § ред § Я § ж § § ред і § ред § в § а § У § С § Я § Я § а § г § д § ред § У § ред § у § е § г § С § Ю § ред § Ф § Ц § б § С § д § ред § д § С § Ј § § ред І, § д § а § Ь § г § а § б § Е § С § Щ § Ю § а § Щ § а § Ю, § г § ред § ж § § ред Е § ред § г § а § Ю § ред § Ј § Є § №. § ў § Ц § в § Ц § Ю § Ц § Я § Я § н § Ц § Ф § у § е § б § б § У § н § г § а § Ь § а § Ф § а § в § ред § г § Ь § С § в § а § Ш § Х § Ц § Я § ред § з § Х § Ц § д § Ц § И § г § з § в § а § Ю § а § г § а § Ю § Я § н § Ю § § ред ред § Ф § Ц § Я § Я § н § Ю § ред § Т § а § Е § Ц § Щ § Я § з § Ю § ред § б § в § а § з § а § Х § з § д, § Я § С § в § з § Х § е § г § ? § © - § а § Т § г § Е § Ц § Х § а § У § С § Я § ред § Ц § Ю, § Ю § Ц § Х § ред § Ь § а-§ Ф § Ц § Я § Ц § д § ред § й § Ц § г § Ь § а § Ц § Ь § а § Я § г § е § Е § про § д § ред § в § а § У § С § Я § ред § Ц, § е § Ф § Е § е § Т § Е § Ц § Я § Я § а § Ц § а § Т § г § Е § Ц § Х § а § У § С § Я § ред § Ц § Я § С § У § Я § е § д § в § ред § е § д § в § а § Т § Я § н § Ц § ред § Я § ж § Ц § Ь § і § § ред ред (§ а § Т § н § й § Я § а § б § в § ред § б § а § Ю § а § л § ред § Ю § Ц § д § а § Х § а § У § Г § Ї § ¬ - § С § Я § С § Е § § ред Щ § С § г § § г ред § б § а § Е § про § Щ § а § У § С § Я § ред § Ц § Ю § г § д § С § Я § Х § С § в § д § Я § н § з § Х § ред § С § Ф § Я § а § г § д § ред § Ь § е § Ю § а § У).

§ ± § а § Ь § С § Щ § С § Я § ред § з § Ю § ред § Х § Е § з § Ь § а § Я § г § е § Е § про § д § С § і § ред § видання § Т § Ц § в § Ц § Ю § Ц § Я § Я § а § И § е § Ю § Ц § Х § ред § і § ред § Я § г § Ь § а § Ф § а § Ф § Ц § Я § Ц § д § ред § Ь § С § з § У § Е § з § р § д § г § з:

§ Ј § а § Щ § в § С § г § д § Т § Ц § в § Ц § Ю § Ц § Я § Я § а § И 35 § Е § Ц § д § ред § г § д § С § в § до § Ц.

§ Ї § С § Е § § ред ї § ред § Ц § з § в § а § Ю § а § г § а § Ю § Я § н § з § Щ § С § Т § а § Е § Ц § У § С § Я § ред § И § е § Х § Ц § д § Ц § И § а § д § б § в § Ц § Х § н § Х § е § л § ред § з § Т § Ц § у § Ц § Ю § Ц § Я § Я § а § г § д § Ц § И.

§ ? § г § д § С § Я § а § У § Е § Ц § Я § Я § н § Ц § з § в § а § Ю § а § г § а § Ю § Я § н § Ц § С § Я § а § Ю § С § Е § § ред ред § е § а § Х § Я § а § Ф § а § § ред Щ § в § а § Х § ред § д § Ц § Е § Ц § И .

§ ў § а § Е § Ц § Щ § Я § про § Г § С § е § Я § С § ред § Е § § ред Х § у § е § Ф § ред § Ц § з § в § а § Ю § а § г § а § Ю § Я § н § Ц § С § Я § а § Ю § С § Е § § ред ред § е § а § Х § Я § а § Ф § а § § ред Щ § ї § Е § Ц § Я § а § У § г § Ц § Ю § Ц § И § Ю § С § д § Ц § в § § ред ред § Е § § ред а § д § і § С.

§ ® § Я § а § Ш § Ц § г § д § У § Ц § Я § Я § н § Ц (3 § ред § Т § а § Е § Ц § Ц) § г § б § а § Я § д § С § Я § Я § н § Ц § С § Т § а § в § д § н § ред § Е § § ред У § н § Ь § ред § Х § н § до § виданню, § Ю § Ц § в § д § У § а-§ в § а § Ш § Х § Ц § Я § ред § с.

§ ® § Я § а § Ш § Ц § г § д § У § Ц § Я § Я § н § Ц § б § а § в § а § Ь § ред § у § С § Щ § У § ред § д § видання § з § е § б § в § Ц § Х § н § Х § е § л § Ц § Ф § а § в § Ц § Т § Ц § Я § Ь § С § У § г § Ц § Ю § про § Ц.

§ Е § Ц § Я § л § ред § Я § С § ред § Щ § г § Ц § Ю § про § виданню, § Ф § Х § Ц § б § а § Ю § е § Ш § г § Ь § а § И § Е § § ред Я § § ред ред § Ц § г § д § про § Т § а § Е § про § Я § н § Ц § г § Щ § С § Т § а § Е § Ц § У § С § Я § ред § з § Ю § виданню, § б § Ц § в § Ц § Х § С § р § л § ред § Ю § ред § г § з § б § а § г § і § Ц § б § Е § Ц § Я § Я § а § Ю § е § г § · - § з § в § а § Ю § а § г § а § Ю § а § И § в § Ц § і § Ц § г § г § ред § У § Я § а § Ю § е § д § ред § б § е (§ д § з § Ш § Ц § Е § С § з § Ф § Ц § Ю § а § ж § ред § Е § § ред с, § Ю § ред § а § Х § ред § г § д § в § а § ж § ред § з § Г § р § до § Ц § Я § С § ред § Х § в. ).

§ ў § Ц § в § Ц § Ю § Ц § Я § Я § а § г § д § ред § г § У § н § г § а § Ь § ред § Ю § в § ред § г § Ь § а § Ю § у § С § Щ § У § ред § д § ред § з § е § б § Е § а § Х § С § Х § Ц § ж § Ц § Ь § д § а § У § Я § Ц § И § в § С § Е § про § Я § а § И § д § в § е § Т § Ь § ред.

§ Ї § С § Е § § ред ї § ред § Ц § У § г § Ц § Ю § о § з § з § а § д § і § С § ред § Е § § ред Ю § С § д § Ц § в § ред § Т § а § Е § про § Я § н § з § г § Х § а § Ь § С § Щ § С § Я § Я § н § Ю § ред § Я § С § г § Е § Ц § Х § г § д § У § Ц § Я § Я § н § Ю § ред § Щ § С § Т § а § Е § Ц § У § С § Я § ред § з § Ю § ред § а § Т § Ю § Ц § Я § С § У § Ц § л § Ц § г § д § У.

§ ° § г § Я § а § У § Я § н § Ц § Ю § Ц § д § а § Х § н § а § і § Ц § Я § Ь § ред § г § а § г § д § а § з § Я § ред § з § б § Е § а § Х § С § ред § б § в § Ц § Я § С § д § С § Е § про § Я § а § И § Х § ред § С § Ф § Я § а § г § д § ред § Ь § ред § У § в § а § Ш § Х § Ц § Я § Я § н § з § ред § Я § С § г § Е § Ц § Х § г § д § У § Ц § Я § Я § н § з § Щ § С § Т § а § Е § Ц § У § С § Я § ред § И

§ Ї § Ц § б § в § з § Ю § н § Ц § Ю § Ц § д § а § Х § н (§ а § Т § г § Е § Ц § Х § а § У § С § Я § ред § Ц § Т § Ц § в § Ц § Ю § Ц § Я § Я § а § И).

§Ў§Ь§е§к§Ц§в§г§Ь§а-§Ф§Ъ§Я§Ц§Ь§а§Э§а§Ф§Ъ§й§Ц§г§Ь§Ъ§Ц.

§ ® § Ц § Х § ред § Ь § а-§ Ф § Ц § Я § Ц § д § ред § й § Ц § г § Ь § ред § Ц (§ Ф § Ц § Я § Ц § С § Е § а § Ф § ред § й § Ц § г § Ь § ред § Ц, § і § ред § д § а § Ф § Ц § Я § Ц § д § ред § й § Ц § г § Ь § § ред Ц, § Ю § а § Е § Ц § Ь § е § Е § з § в-§ Я § а-§ Т § ред § а § Е § а § Ф § ред § й § Ц § г § Ь § ред § Ц).

§ ў § С § Ь § д § Ц § в § ред § а § Е § а § Ф § ред § й § Ц § г § Ь § ред § Ц, § г § Ц § в § а § Е § а § Ф § ред § й § Ц § г § Ь § ред § Ц.

§ ў § § ред а § з § ред § Ю § ред § й § Ц § г § Ь ред § § Ц (§ г § Ь в § § ред § Я § ред § у § е § р § л § § ред Ц § д § Ц § г § д § н § Я § С | Б-§ ж § Ц § д § а § б § в § а § д § Ц § ред § Я, § з § а § в § § ред а § Я § ред § й § Ц § г-§ Ь § ред § И § Ф § а § Я § С § Х § а § д § в § а § б § ред § Я, § п § г § д § в § ред § а § Е § § ред Х § в.).

§ ± § в § з § Ю § н § Ц § Ю § Ц § д § а § Х § н (§ а § Т § г § Е § Ц § Х § а § У § С § Я § ред § Ц § б § Е § а § Х § С).

§ Ї § Ц § ред § Я § У § С § Щ § ред § У § Я § н § Ц: § е § Е § про § д § в § С § Щ § У § е § Ь § а § У § а § Ц § г § Ь § С § Я § ред § в § а § У § С § Я § ред § Ц § ред § Х § у § е § Ф § ред § Ц § У § ред § Х § н § Е § е § й § Ц § У § а § И § Х § ред § С § Ф § Я § а § г § д § ред § Ь § ред ЎЄ § Ю § С § Ф § Я § ред § д § Я § а-§ в § Ц § Щ § а § Я § С § Я § г § Я § С § з § д § а § Ю § а § Ф § у § С § ж § ред § з § ред § Х § в., § Ь § С § в § Х § ред § а § д § а § Ь § а § Ф § у § С § ж § ред § с, § ред § г § г § Е § Ц § Х § а § У § С § Я § ред § Ц § Т § ред § а § ж § ред § Щ § ред § й § Ц § г § Ь § а § Ф § а § б § в § а § ж § ред § Е § з § б § Е § а § Х § С § б § в § ред § г § д § в § Ц § г § г § а § У § а § Ю § д § Ц § г § д § Ц, § д.§ Ц. § а § і § Ц § Я § Ь § Ц § Х § ред § Я § С § Ю § ред § Ь § ред § й § С § г § д § а § д § н § г § Ц § в § Х § Ц § ї § Я § н § з § г § а § Ь § у § С § л § Ц § Я § ред § И § Я § С § ж § а § Я § Ц § ред § Я § Х § е § Ь § і § § ред ред § г § а § Ь § у § С § л § Ц § Я § ред § И § Ю § С § д § Ь § ред § Т § Ц § в § Ц § Ю § Ц § Я § Я § а § И § а § Ь § г § ред § д § а § і § ред § Я § а § Ю, § ред § Е § § ред У § а § д § У § Ц § д § Я § С § Ц § Ф § а § г § б § а § Я § д § С § Я § Я § н § Ц § Х § У § ред § Ш § Ц § Я § ред § с - § Я § Ц § г § д § в § Ц § г § г § а § У § н § И § д § Ц § г § д.

§ Є § Я § У § С § Щ § ред § У § Я § н § Ц.

§ · § а § в § ред § а § Я § Т § ред § а § б § г § ред § с (10-18 - § з § Я § Ц § Х § Ц § Е § § ред Т § Ц § в § Ц § Ю § Ц § Я § Я § а § г § д § ред): § б § в § Ц § ред § Ю § е § л § Ц § г § д § У § Ц § Я § Я § а § д § в § С § Я § г § С § Т § Х § а § Ю § ред § Я § С § Е § про § Я § С § с.

§ ± § Е § С § і § Ц § Я § д § а § Т § ред § а § б § г § ред § с (§ б § Е § С § і § Ц § Я § д § а § і § Ц § Я § д § Ц § Щ) - § У § д § а § в § С § з § б § а § Е § а § У § ред § Я § С § Т § Ц § в § Ц § Ю § Ц § Я § Я § а § г § д § ред.

§ Ў § Ю § Я § ред § а § і § Ц § Я § д § Ц § Щ (§ в § С § Я § Я § ред § И ЎЄ 1 лютого ЎЄ 1 4 - § з § Я § Ц § Х § Ц § Е § § ред Т § Ц § в § Ц § Ю § Ц § Я § Я § а § г § д § виданню, § а § Т § л § Ц § б § в § ред § Я § з § д § н § И ЎЄ 18ЎЄ20-§ з § Я § Ц § Х § Ц § Е § § ред Т § Ц § в § Ц § Ю § Ц § Я § Я § а § г § д § ред).

§ ¬ § а § в § Х § а § і § Ц § Я § д § Ц § Щ (§ г 20 - § И § Я § Ц § Х § Ц § Е § § ред Т § Ц § в § Ц § Ю § Ц § Я § Я § а § г § д § ред).

§ ¶ § Ц § д § а § г § Ь § а § б § ред § с.

§ ў § § ред а § б § г § ред § з § д § Ь § С § Я § Ц § И § б § Е § а § Х § С (§ б § Ц § ї § Ц § Я § о, § г § Ц § Е § Ц § Щ § Ц § Я § Ь § С, § Ь § а § Ш § С, § Ю § н § до § і § н § ред § Х § в.).

§ Ї § а § У § н § Ц § д § Ц § з § Я § а § Е § а § Ф § ред § виданню, § У § а § Щ § Я § ред § Ь § до § ред § Ц § Я § С § г § д § н § Ь § Ц XX § ред XXI § У § Ц § Ь § а § У, § б § а § Щ § У § а § Е § з § р § л § ред § Ц § У § н § Х § Ц § Е § § ред д § о § з § Х § Ц § в § Я § н § Ц § п § в § ред § д § в § а § § ред Х § Я § н § Ц § Ь § Е § Ц § д § Ь § ред § б § Е § а § Х § С § ред § Щ § Ь § в § а § У § а § д § а § Ь § С § Ю § С § д § Ц § в § § ред ред § б § а § Г § Ї § ¬ § ред § Щ § Я § ред § з § Х § ред § С § Ф § Я § а § г § д § ред § у § а § У § С § д § про § з § в § а § Ю § а § г § а § Ю § Я § н § Ц § С § Я § а § Ю § С § Е § § ред ред § ред § Ю § а § Я § а § Ф § Ц § Я § Я § н § Ц § Т § а § Е § Ц § Щ § Я § ред § б § Е § а § Х § С.

§ ? § Ш § Ц § Я § С § в § С § Я § Я § ред § з § г § в § а § Ь § С § з § Т § Ц § в § Ц § Ю § Ц § Я § Я § а § г § д § ред § б § а § § ред г § г § Е § Ц § Х § а § У § С § Я § ред § р § а § Ь § а § Е § а § б § Е § а § Х § Я § н § з § У § а § Х, § У § Ь § Е § р § й § С § з § Ь § е § Е § про § д § е § в § н § Ь § Е § Ц § д § а § Ь, § Ю § а § Ш § Я § а § в § С § г § б § а § Щ § Я § С § д § про § б § а § Е § б § Е § а § Х § С, § Ф § Ц § Ю § а § ж § ред § Е § § ред р, § Ф § С § Я § Ф § Е § § ред а-§ Щ § ред § Х § а § Щ § н, § г § ж § ред § Я § Ф § а § Ю § ред § Ц § Е § § ред Я § а § Щ § н, § Ф § Е § § ред Ь § а § Ф § Ц § Я § а § У § е § р § Т § а § Е § Ц § Щ § Я § про § д § ред § б § С § ± § а § Ю § б § Ц, § Я § Ц § Х § а § г § д § С § д § а § Ь § Ь § ред § г § Е § а § И § ж § а § г § ж § С § д § С § Щ § н: § Х § ред § ж § ж § е § Щ § Я § е § р § С § Я § Ф § ред § а § Ь § Ц § у § С § д § а § Ю § е § б § Е § а § Х § С § § ред Х § у. § ± § а § г § Е § Ц 24 - § И § Я § Ц § Х. § Т § Ц § в § Ц § Ю § Ц § Я § Я § а § г § д § ред § С § Я § С § Е § а § Ф § ред § й § Я § а § Ц § а § Т § г § Е § Ц § Х § а § У § С § Я § ред § Ц § Х § С § Ц § д § а § г § Я § а § У § С § Я § ред § Ц § Х § ред § С § Ф § Я § а § г § д § ред § в § а § У § С § д § о § е § б § Е § а § Х § С § Я § С § г § Е § Ц § Х § г § д § У § Ц § Я § Я § н § Ц § Х § Ц § ж § Ц § Ь § д § н § а § Т § Ю § Ц § Я § С § С § Ю § ред § Я § а § Ь § ред § г § Е § а § д, § Ф § С § Е § С § Ь § д § а § Щ § Ц § Ю § ред § р, § Ю § е § Ь § а § б § а § Е § § г ред § С-§ з § С § в § ред § Х § а § Щ § н, § У § г § Ц § У § ред § Х § н § С § Ю § ред § Я § а § Ь § ред § г § Е § а § д, § Ф § С § Е § С § Ь § д § а § Щ § Ц § Ю § ред § р, § Ю § е § Ь § а § б § а § Е § § ред г § С § з § С § в § ред § Х § а § Щ § н, § У § г § Ц § У § ред § Х § н § Ф § Е § § ред Ь § а § Ф § Ц § Я § а § У, § Е § Ц § И § Ь § а § Х § ред § г § д § в § а § ж § ред § виданню, § С § Х § в § Ц § Я § а § Ф § Ц § Я § ред § д § С § Е § про § Я § н § И § г § ред § Я § Х § в § а § Ю § У § г § Е § Ц § Х § г § д § У § ред § Ц § Х § Ц § ж § ред § і § ред § д § С 21 - § Ф § ред § Х § в § а § Ь § г § § ред Е § С § Щ § н § ред § Х § в. § и § е § л § Ц § г § д § У § Ц § Я § Я § н § И § б § в § а § Ф § в § Ц § г § г § У § Х § ред § С § Ф § Я § а § г § д § ред § Ь § Ц § Я § С § г § Е § Ц § Х § г § д § У § Ц § Я § Я § н § з § Т § а § Е § Ц § Щ § Я § Ц § И § У 80 - § Ц § Ф § а § Х § н § г § д § С § Е § У § а § Щ § Ю § а § Ш § Ц § Я § б § а § г § Е § Ц § Ь § С § в § д § а § Ф § у § С § ж § ред § в § а § У § С § Я § ред § з § ред § Ь § Е § а § Я § видання § в § а § У § С § Я § ред § з § Ф § Ц § Я § а § У § Т § а § Е § Ц § Ц § ї § Ц § Ю § б § а § Е § е § д § а § в § С § г § а § д § Ц § Я § Т § а § Е § Ц § Щ § Я § Ц § И, § у § С § Щ § в § С § Т § а § д § Ь § ред § Ю § Ц § д § а § Х § С § У § н § з § У § Е § Ц § Я § ред § з § п § д § ред § з § Ф § Ц § Я § а § У (§ Т § Е § а § д-§ Ф § ред § Т § в § ред § Х § ред § Щ § С § і § § ред виданню, § г § Ц § Ь § У § Ц § Я § видання § в § а § У § С § Я § ред § з § Г § Ї § ¬), § У § д § а § Ю § й § ред § г § Е § Ц § У § Ю § С § д § Ц § в § ред § С § Е § Ц, § б § а § Е § е § й § Ц § Я § Я § а § Ю § а § д § б § Е § а § Х § С. § Ј § Щ § У § Ц § до § ред § У § С § з § і § Ц § Е § Ц § г § а § а § Т § в § С § Щ § Я § а § г § д § о § а § Т § г § Е § Ц § Х § а § У § С § Я § ред § з § б § Е § а § Х § С § У § г § У § з § Щ § ред § г § г § Ц § Ю § Ц § И § Я § а § И § а § д § з § Ф § а § л § Ц § Я § Я § а § г § д § про § р, § б § в § § ред Я § ред § Ю § С § р § д § У § а § У § Я § ред § Ю § С § Я § ред § Ц § ред § з § С § в § С § Ь § д § Ц § в § Я § С § г § Е § Ц § Х § а § У § С § Я § ред § з § д § а § И § ред § Е § § ред ред § Я § а § И § б § С § д § а § Е § а § Ф § ред § виданню, § С § а § д § г § р § Х § С ЎЄ § ред § в § ред § г § Ь § г § Е § Ц § Х § е § р § л § Ц § Ф § а § б § а § Х § а § Т § Я § а § Ф § а § Щ § С § Т § а § Е § Ц § У § С § Я § ред § з § У § г § Ц § Ю § о § Ц.

§ Ј § д § С § Т § Е § § ред і § Ц 3. 7 § б § в § Ц § Х § г § д § С § У § Е § Ц § Я § в § ред § г § Ь § б § а § У § д § а § в § Я § а § Ф § а § в § С § Щ § У § ред § д § ред § з § Я § Ц § Ь § а § д § а § в § н § з § ред § Щ § а § Е § § ред в § а § У § С § Я § Я § н § з § У § в § а § Ш § Х § Ц § Я § Я § н § з § С § Я § а § Ю § С § Е § § ред И.

§ ° § Ь § а § Е § а § б § Е § а § Х § Я § С § з § Ш § ред § Х § Ь § а § г § д § о, § б § а § Е § е § ї § Ц § Я § Я § С § з § б § Ц § в § Ц § Х § в § а § Х § С § Ю § виданню, § Ь § в § а § Ю § Ц § д § а § Ф § а, § Х § С § Ц § д § а § г § Я § а § У § С § Я § ред § Ц § а § б § в § Ц § Х § Ц § Е § § ред д § про § Щ § в § Ц § Е § а § г § д § про § б § Е § а § Х § С (§ д § Ц § § г д § ў § в § а § Щ § Ц § Я § гЎЄ § ¤ § а § в § Х § а § Я § С) § ред § б § в § Ц § Х § г § Ь § С § Щ § С § д § о

Діагноз

§ У § а § Щ § Ю § а § Ш § Я § а § г § д § о § у § С § Щ § У § ред § д § ред § з § Т § а § Е § Ц § Щ § Я § видання § Ф § ред § С § Е § § ред Я § а § У § н § з § Ю § Ц § Ю § Т § в § С § Я (§ и § Г § І I § д § ред § б § С), § д § з § Ш § Ц § Е § н § з § ж § а § в § Ю § Ф § Ц § Ю § а § Е § § ред д § ред § й § Ц § г § Ь § а § И § Т § а § Е § Ц § Щ § Я § ред § Я § а § У § а § в § а § Ш § Х § Ц § Я § Я § н § з. § ° § Х § Я § С § Ь § а § г § Е § Ц § Х § е § Ц § д § а § д § Ю § Ц § д § ред § д § о, § й § д § а § а § Ь § а § Е § а 90% § У § в § а § Ш § Х § Ц § Я § Я § н § з § б § а § в § а § Ь § а § У § в § С § Щ § У § ред § д § ред § з § а § Т § Я § С § в § е § Ш § ред § У § С § р § д § г § з § б § в § ред § Т § Ц § в § Ц § Ю § Ц § Я § Я § а § г § д § з § з, § Ь § а § д § а § в § н § Ц § Я § Ц § а § д § Я § а § г § з § д § г § з § Ь § Ф § у § е § б § б § С § Ю § в § ред § г § Ь § С. § ° § д § г § р § Х § С § Ь § у § С § И § Я § з § з § і § Ц § Е § Ц § г § а § а § Т § в § С § Щ § Я § а § § г д § о § Ю § С § г § г § а § У § а § Ф § а § а § з § У § С § д § С § У § г § Ц § з § Т § Ц § в § Ц § Ю § Ц § Я § Я § н § з § Я § Ц § Х § а § в § а § Ф § ред § Ю § ред § Т § Ц § Щ § а § б § С § г § Я § н § Ю § § ред ред § ред § Ю § Ц § р § л § ред § Ю § ред § У § н § г § а § Ь § е § р § Х § ред § С § Ф § Я § а § г § д § ред § й § Ц § г § Ь § е § р § і § Ц § Я § Я § а § г § д § о § а § Т § г § Е § Ц § Х § а § У § С § Я § ред § з § Ю § виданню, § д.§ Ц. § г § Ь § в § ред § Я § ред § Я § Ф § а § У § н § Ю § ред § б § в § а § Ф § у § С § Ю § Ю § С § Ю § ред. § и § Ь § в § ред § Я § ред § Я § Ф (§ а § д § С § Я § Ф § Е. screening ЎЄ § б § в § а § г § Ц § ред § У § С § Я § видання § Ц) ЎЄ § д § Ц § г § д § ред § в § а § У § С § Я § ред § Ц § У § ред § Х § ред § Ю § а § Щ § Х § а § в § а § У § н § з § Е § § ред і § г § б § а § Х § у § С § Щ § Х § Ц § Е § Ц § Я § ред § Ц § Ю § ред § з § Я § С § Ф § у § е § б § б § н § г § Я § ред § Щ § Ь § а § И § ред § У § н § г § а § Ь § а § И § У § Ц § у § а § з § д § Я § а § г § д § про § р § д § а § И § ред § Е § § ред ред § Я § а § И § б § С § д § а § Е § а § Ф § § ред видання. § ? § Е § про § д § в § С § Щ § У § е § Ь § а § У § н § Ц § ред § г § г § Е § Ц § Х § а § У § С § Я § ред § з § У § а § У § в § Ц § Ю § з § Т § Ц § в § Ц § Ю § Ц § Я § Я § а § г § д § ред § ред § а § б § в § Ц § Х § Ц § Е § Ц § Я § ред § Ц § У § Ь § в § а § У § ред § Ю § С § д § Ц § в § ред | Б-§ ж § Ц § д § а § б § в § а § д § Ц § ред § Я § С, § з § а § в § ред § а § Я § ред § й § Ц § г § Ь § а § Ф § а § Ф § а § Я § С § Х § а § д § в § а § б § Коммерсант-§ Я § С, § г § У § а § Т § а § Х § Я § а § Ф § а § п § г § д § в § видання § а § Е § С § Я § С § ред § Т § а § Е § Ц § Ц § б § а § Е § Я § а § а § д § У § Ц § ї § С § р § д § п § д § ред § Ю § Щ § С § Х § С § й § С § Ю. § ± § в § ред § б § а § Ю § а § л § ред § е § Е § про § д § в § С § Щ § У § е § Ь § а § У § а § Ф § а § ред § г § г § Е § Ц § Х § а § У § С § Я § ред § з § е § Ш § Ц § Я § З 1 6 ЎЄ 2 4 - § И § Я § Ц § Х § Ц § Е § Ц § Т § Ц § в § Ц § Ю § Ц § Я § Я § а § г § д § ред § Ю § а § Ш § Я § а § Х § ред § С § Ф § Я § а § г § д § ред § в § а § У § С § д § про § Щ § С § Х § Ц § в § Ш § Ь § е § У § Я § е § д § в § ред § е § д § в § а § Т § Я § а § Ф § а § в § С § Щ § У § ред § д § ред § с, § Ф § у § е § Т § н § Ц § б § а § в § а § Ь § ред § у § С § Щ § У § ред § д § ред § з § Ю § а § Щ § Ф § С, § Ь § а § г § д § Я § а § И § г § § г видання § д § Ц § Ю § н, § У § Я § е § д § в § Ц § Я § Я § ред § з § а § в § Ф § С § Я § а § У. § Г § С § Е § про § Я § Ц § И § до § Ц § Ц § ред § г § г § Е § Ц § Х § а § У § С § Я § ред § Ц § У 2 квітня ЎЄ 2 6 § Я § Ц § Х § Ц § Е § про § ред § б § а § Щ § Х § Я § Ц § Ц, § Ь § в § а § Ю § Ц § д § а § Ф § а, § У § н § з § У § Е § з § Ц § д § ред § б § в § ред § Щ § Я § С § Ь § ред § б § Е § С § і § Ц § Я § д § С § в § Я § а § И § Я § Ц § Х § а § г § д § С § д § а § й § Я § а § г § д § виданню, § б § а § Ю § а § Ф § С § Ц § д § а § і § Ц § Я § ред § д § про § ж § е § Я § Ь § і § ред § а § Я § С § Е § про § Я § а § Ц § г § а § г § д § а § з § Я § ред § Ц § б § Е § а § Х § С.

§ Ј § д § С § Т § Е § § ред і § Ц 3. 8 § б § в § Ц § Х § г § д § С § У § Е § Ц § Я § н § г § в § а § Ь § ред § Я § С § й § С § Е § С § п § з § а § Ф § у § С § ж § ред § й § Ц § г § Ь § а § И § У § ред § Щ § е § С § Е § § ред Щ § С § і § § ред ред § Я § Ц § Ь § а § д § а § в § н § з § У § в § а § Ш § Х § Ц § Я § Я § н § з § б § а § в § а § Ь § а § У § в § С § Щ § У § ред § д § ред § с (§ Ј § ± § І).

§ ± § а § У § н § до § Ц § Я § Я § н § И § е § в § а § У § Ц § Я § про § У § г § н § У § а § в § а § д § Ь § Ц § Ь § в § а § У § ред § Т § Ц § в § Ц § Ю § Ц § Я § Я § н § з § У § а II § д § в § ред § Ю § Ц § г § д § в § Ц § Т § Ц § в § Ц § Ю § Ц § Я § Я § а § г § д § ред | Б-§ ж § Ц § д § а § б § в § а § д § Ц § ред § Я § С § Ю § а § Ш § Ц § д § Т § н § д § про § б § в § ред § б § а § в § а § Ь § С § з § у § С § Щ § У § ред § д § ред § з § Я § Ц § в § У § Я § а § И § д § в § е § Т § Ь § ред

Діагноз

§ видання § Х § Ц § ж § Ц § Ь § д § С § з § б § Ц § в § Ц § Х § Я § Ц § И § Т § в § р § до § Я § а § И § г § д § Ц § Я § Ь § виданню, § У § в § а § Ш § Х § Ц § Я § Я § а § Ю § Я § Ц § ж § в § а § Щ § Ц, § У § Я § е § д § в § ред § е § д § в § а § Т § Я § а § И § г § Ю § Ц § в § д § ред § ред § Щ § С § Х § Ц § в § Ш § Ь § Ц § У § Я § е § д § в § ред § е § д § в § а § Т § Я § а § Ф § а § в § С § Щ § У § ред § д § ред § з § б § Е § а § Х § С, § е § Ф § в § а § Щ § Ц § б § в § Ц § в § н § У § С § Я § ред § з § Т § Ц § в § Ц § Ю § Ц § Я § Я § а § г § д § виданню, § г § б § а § Я § д § С § Я § Я § а § Ф § а § С § Т § а § в § д § С, § Ю § Я § а § Ф § а § б § Е § а § Х § Я § а § И § Т § Ц § в § Ц § Ю § Ц § Я § Я § а § г § д § видання, § Ю § С § Е § а § У § а § Х § ред § И, § а § д § г § Е § а § И § Ь § Ц § б § Е § С § і § Ц § Я § д § н, § С § б § а § Я § ред § Ш § Ц § Я § Я § н § И § е § в § а § У § Ц § Я § о | Б-§ ж § Ц § д § а § б § в § а § д § Ц § ред § Я § С § У § г § н § У § а § в § а § д § Ь § Ц § Ю § С § д § Ц § в § ред ЎЄ § б § в § ред § з § в § а § Ю § а § г § а § Ю § Я § а § И § б § С § д § а § Е § а § Ф § § ред ред § б § Е § а § Х § С, § У § ї § С § г § д § Я § а § г § д § виданню, § г § ред § Я § Х § в § а § Ю § Ц § Г § С § е § Я § С, § г § С § з § С § в § Я § а § Ю § Х § ред § С § Т § Ц § д § Ц § е § Ю § С § д § Ц § в § ред. § ± § в § ред § а § Т § Я § С § в § е § Ш § Ц § Я § § ред ред § е § Т § Ц § в § Ц § Ю § Ц § Я § Я § а § И § видання § Щ § Ю § Ц § Я § Ц § Я § Я § н § з § е § в § а § У § Я § Ц § И § С-§ ж § Ц § д § а § б § в § а § д § Ц § ред § Я § С § Я § Ц § а § Т § з § а § Х § ред § Ю § а § б § в § а § У § Ц § г § д § ред § е § Е § про § д § в § С § Щ § У § е § Ь § а § У § н § Ц, § і § ред § д § а § Ф § Ц § Я § Ц § д § ред § й § Ц § г § Ь § ред § Ц § ред § Х § у § е § Ф § ред § Ц § ред § г § г § Е § Ц § Х § а § У § С § Я § ред § с, § Я § З § б § в § С § У § Е § Ц § Я § Я § н § Ц § Я § С § Я § Ц § б § а § г § в § Ц § Х § г § д § У § Ц § Я § Я § а § Ц § У § н § з § У § Е § Ц § Я § ред § Ц § е § Ь § С § Щ § С § Я § Я § а § И § б § С § д § а § Е § а § Ф § § ред ред § б § Е § а § Х § С.

§ · § а § в § ред § а § Я § ред § й § Ц § г § Ь § ред § И § Ф § а § Я § С § Х § а § д § в § а § б § ред § Я ЎЄ § а § Х § ред § Я § ред § Щ § в § С § Я § Я § ред § з § ред § Я § Х § ред § Ь § С § д § а § в § а § У § Т § Ц § в § Ц § Ю § Ц § Я § Я § а § г § д § ред; § а § Я § а § б § в § Ц § Х § Ц § Е § з § Ц § д § г § з § У § Ь § в § а § У § ред § Ш § Ц § Я § л § ред § Я § е § Ш § Ц § Я § З 8 ЎЄ 9 - § И § Х § Ц § Я § про § б § а § г § Е § Ц § Щ § С § й § С § д § ред § с. § ± § а § У § н § до § Ц § Я § Я § н § И § е § в § а § У § Ц § Я § про § з § а § в § ред § а § Я § ред § ї § Ц § г § Ь § а § Ф § а § Ф § а § Я § С § Х § а § д § в § а § б § ред § Я § С § ред § б § а § Я § ред § Ш § Ц § Я § Я § н § И § г § У § а § Т § а § Х § Я § а § Ф § а § п § г § д § в § ред § а § Е § С § У § Ь § в § а § У § ред § Т § Ц § в § Ц § Ю § Ц § Я § Я § а § И § У § а IIЎЄIII § д § в § ред § Ю § Ц § г § д § в § З § з § Т § Ц § в § Ц § Ю § Ц § Я § Я § а § г § д § ред § г § У § ред § Х § Ц § д § Ц § Е § про § г § д § У § е § р § д § а § ж § Ц § д § а § б § Е § С § і § Ц § Я § д § С § в § Я § а § И § Я § Ц § Х § а § г § д § С § д § а § й § Я § а § г § д § виданню, § Ф § Ц § г § д § а § Щ § Ц, § С § Я § д § Ц § Я § С § д § С § Е § про § Я § а § И § Ф § ред § Т § Ц § Е § § ред б § Е § а § Х § С, § а § д § г § Е § а § И § Ь § Ц § б § Е § С § і § Ц § Я § д § н.

§ Ј § Ь § е § в § г § Ц § Ю § Ц § Х § ред § і § ред § Я § г § Ь § а § И § Ф § Ц § Я § Ц § д § ред § Ь § ред § б § а § Х § в § а § Т § Я § а § § ред Щ § Е § С § Ф § С § р § д § г § з § б § а § Ь § С § Щ § С § Я § видання § з § ред § Ю § Ц § д § а § Х § н § У § н § з § У § Е § Ц § Я § ред § з § Я § С § г § Е § Ц § Х § г § д § У § Ц § Я § Я § а § И § б § С § д § а § Е § а § Ф § § ред ред § б § Е § а § Х § С § б § в § ред § б § а § Ю § а § л § ред § і § ред § д § а § Ф § Ц § Я § Ц § д § ред § й § Ц § г § Ь § ред § з, § Т § ред § а § з § ред § Ю § ред § й § Ц § г § Ь § ред § з § ред § Г § Ї § ¬ - § ред § г § г § Е § Ц § Х § а § У § С § Я § ред § И § Ь § Е § Ц § д § а § Ь, § б § а § Е § е § й § Ц § Я § Я § н § з § ред § Щ § С § Ю § Я § ред § а § д § ред § й § Ц § г § Ь § а § И § Ш § ред § Х § Ь § а § г § д § ред § ред § Ь § в § а § У § ред § б § Е § а § Х § С. § Ј § Я § С § г § д § а § з § л § Ц § Ц § У § в § Ц § Ю § з § д § С § Ь § С § з § Х § ред § С § Ф § Я § а § г § д § ред § Ь § С § У § а § Щ § Ю § а § Ш § Я § С § Х § Е § з § Т § а § Е § Ц § Ц § ї § Ц § Ю 1 0 0 § Я § С § г § Е § Ц § Х § г § д § У § Ц § Я § Я § н § з § Т § а § Е § Ц § Щ § Я § Ц § И.

§ Ј § д § С § Т § Е § § ред і § Ц 3. 9 § б § в § Ц § Х § г § д § С § У § Е § Ц § Я § С § г § з § Ц § Ю § С § а § Т § г § Е § Ц § Х § а § У § С § Я § ред § з § Т § Ц § в § Ц § Ю § Ц § Я § Я § а § И § Ш § Ц § Я § л § ред § Я § н § г § а § Ф § Е § С § г § Я § а § б § в § ред § Ь § С § Щ § е § ® § § ред Я § Щ § Х § у § С § У § С § І § а § г § г § ред § ред.

§ | § г § Е § § ред Ф § а § У § а § в § ред § д § про § Я § Ц § д § а § Е § про § Ь § а § а § в § С § Я § Я § Ц § И § Х § ред § С § Ф § Я § а § г § д § ред § Ь § Ц § Ј § ± § І § ред § Я § С § г § Е § Ц § Х § г § д § У § Ц § Я § Я § а § И § б § С § д § а § Е § а § Ф § ред § виданню, § д § а § в § е § Ь § а § У § а § Х § г § д § У § е § р § д § г § з § г § Е § Ц § Х § е § р § л § ред § Ю (§ г § § Ю. д § С § Т § Е. § © §§°). § и § з § Ц § Ю § С § а § і § Ц § Я § Ь § ред § Т § ред § а § ж § ред § Щ § ред § й § Ц § г § Ь § а § Ф § а § б § в § а § ж § ред § Е § з § б § Е § а § Х § С § б § в § Ц § Х § г § д § С § У § Е § Ц § Я § С § У § д § С § Т § Е § § ред і § Ц 3.11.

§ Г § ред § С § Ф § Я § а § г § д § ред § Ь § С § С § Я § д § Ц § Я § С § д § С § Е § про § Я § а § И § б § С § д § а § Е § а § Ф § § ред ред § б § а § г § Е § Ц § в § а § Ш § Х § Ц § Я § ред § з § а § г § Я § а § У § С § Я § С § Я § С § е § й § Ц § д § Ц § Х § С § Я § Я § н § з § С § Я § С § Ю § Я § Ц § Щ § С (§ д § Ц § ї § Ц § Я § ред § Ц § Т § Ц § в § Ц § Ю § Ц § Я § Я § а § г § д § виданню, § У § ї § С § г § д § Я § а § г § д § ред § б § в § а § ж § Ц § г § г § ред § а § Я § С § Е § про § Я § н § Ц § У § в § Ц § Х § Я § а § г § д § ред § Ю § С § д § Ц § в § § ред ред § а § д § і § С, § Щ § С § Т § а § Е § Ц § У § С § Я § ред § з § Ю § С § д § Ц § в § ред § У § а § У § в § Ц § Ю § з § Т § Ц § в § Ц § Ю § Ц § Я § Я § а § г § д § виданню, § ред § з § Е § Ц § ї § Ц § Я § ред § Ц § ред § Х § в., § С § Я § С § Е § § ред Щ § в § а § Х § а § г § Е § а § У § Я § а § И, § Х § С § Я § Я § н § з § а § г § Ю § а § д § в § С, § Ю § С § г § г § н § ред § Х § Е § § ред Я § н § д § Ц § Е § С § в § Ц § Т § Ц § Я § Ь § С § б § в § ред § в § а § Ш § Х § Ц § Я § ред § виданню, § Я § С § Е § § ред ї § ред § Ц § г § д § ред § Ф § Ю § Х § ред § Щ § п § Ю § Т § в § ред § а § Ф § Ц § Я § Ц § Щ § С ЎЄ § г § § Ю. д § С § Т § Е. 3.21) § ред § у § С § Щ § Е § § ред ї § Я § н § з § Е § С § Т § а § в § С § д § а § в § Я § н § з § ред § г § г § Е § Ц § Х § а § У § С § Я § ред § И , § У § ї § С § г § д § Я § а § г § д § ред § г § Ь § в § ред § Я § ред § Я § Ф § С § Я § С § Я § С § г § Е § Ц § Х § г § д § У § Ц § Я § Я § н § Ц § Т § а § Е § Ц § Щ § Я § ред. § © § З § у § е § Т § Ц § Ш § а § Ю § Х § Е § з § Ю § С § г § г § а § У § а § Ф § а § г § Ь § в § ред § Я § ред § Я § Ф § С § Я § а § У § а § в § а § Ш § Х § Ц § Я § Я § н § з § а § Т § н § й § Я § а § ред § г § б § а § Е § про § Щ § е § р § д § Ь § в § а § У § про § в § Ц § Т § Ц § Я § Ь § С (§ б § е § б § а § У § ред § Я § Я § е § р, § У § Ц § Я § а § Щ § Я § е § р) § ред § а § б § в § Ц § Х § Ц § Е § з § р § д § У § Я § Ц § И § Ь § а § Я § і § Ц § Я § д § в § С § і § ред § р § д § Коммерсант-§ в § Ц § а § д § в § а § б § ред § Я § С § ред § д § ред § в § а § Ь § г § ред § Я § С (§ У § н § з § У § Е § Ц § Я § ред § Ц § Ф § ред § б § а § д § ред § в § Ц § а § Щ § С), § д § в § ред § б § г § ред § Я § С (§ Х § ред § С § Ф § Я § а § г § д § ред § Ь § С § Ю § е-§ Ь § а § У § ред § г § і § ред § Х § а § Щ § С), § а § і-§ С § Я § д § ред § д § в § ред § б § г § ред § Я § С (§ а § б § в § Ц § Х § Ц § Е § Ц § Я § ред § Ц § Ц § Ф § а § Я § Ц § Х § а § г § д § С § д § а § й § Я § а § г § д § ред), § С § д § С § Ь § Ш § Ц § г § а § Т § в § С § Щ § і § С § Ю § ред § Ь § в § а § У § ред § г § д § С § У § з § д § Ю § ред § Ь § в § а § Т § ред § а § Е § а § Ф § ред § й § Ц § г § Ь § ред § И § д § Ц § г § д § ¤ § З § д § в § ред ЎЄ § б § в § а § г § Ц § видання § У § С § Я § ред § Ц § Я § С § С § Ю § ред § Я § а § С § і § ред § Х § а § б § С § д § ред § виданню, § Ф § З § Е § С § Ь § д § а § Щ § Ц § Ю § ред § р. § Ј § в § з § Х § Ц § в § Ц § Ф § ред § а § Я § а § У § б § в § а § У § а § Х § з § д § ред § Х § у § е § Ф § ред § Ц § д § Ц § г § д § н (§ Я § С § г § Ц § в § б § а § У § ред § Х § Я § а-§ Ь § Е § Ц § д § а § й § Я § е § р § С § Я § Ц § Ю § ред § р, § д § С § Е § С § г § г § Ц § Ю § ред § р § ред § Х § в. ). § ? § Я § С § г § У § г § д § в § С § Я § Ц § а § Т § з § Щ § С § д § Ц § Е § про § Я § н § И § г § Ь § в § ред § Я § ред § Я § Ф-§ д § Ц § г § д § Я § а § У § а § в § а § Ш § Х § Ц § Я § Я § н § з § Я § З § ж § Ц § Я § ред § Е § Ь § Ц § д § а § Я § е § в § ред § р § б § в § а § У § а § Х § з § д § У § б § а § Е § § ред Ь § Е § § ред Я § ред § Ь § Ц, § ред § г § б § а § Е § про § Щ § е § з § Ю § а § й § е § в § Ц § Т § Ц § Я § Ь § С (§ д § Ц § г § д § б § а § Е § а § Ш § ред § д § Ц § Е § про § Я § н § И § б § в § ред § Е § Ц § И § і § ред § Я § а § Щ § Ц, § Ф § ред § г § д § ред § Х § Коммерсант-§ Я § Ц § Ю § ред § виданню, § д § ред § в § а § Щ § ред § Я § Ц § Ю § ред § виданню, § Ю § С § Е § о § С § Т § г § а § в § Т § і § § ред ред § Ю § Ц § д § ред § а § Я § ред § Я § С). § ± § в § ред § Ю § С § г § г § а § У § а § Ю § г § Ь § в § ред § Я § ред § Я § Ф § Ц § Я § С § Ю § е § Ь § а § У § ред § г § і § ред § Х § а § Щ § У § н § з § У § Е § з § р § д § б § а § У § н § до § Ц § Я § Я § а § Ц § г § а § Х § Ц § в § Ш § С § Я § ред § Ц § С § Е § про § Т § е § Ю § ред § Я § С § У § Ю § Ц § Ь § а § Я § § ред ред § б § в § ред § б § а § Ю § а § л § ред § б § а § Е § а § г § а § Ь § г § б § Ц § і § ред § С § Е § про § Я § а § И § ред § Я § Х § ред § Ь § С § д § а § в § Я § а § И § Т § е § Ю § С § Ф § ред.