Головна/Лікування хвороб/Лікуємо серце


Невідкладна кардіологічна допомога - комплекс екстрених заходів, що включає діагностику, лікування та попередження гострого порушення кровообігу при серцево-судинних захворюваннях.

У ряді випадків невідкладна кардіологічна допомога включає тимчасове заміщення життєво важливих функцій організму і носить синдромний характер.

Основа невідкладної кардіологічної допомоги - активна профілактика станів, що вимагають проведення реанімації та інтенсивної терапії, тобто підхід до лікування з класичних клінічних позицій.

Екстреність, обсяг і зміст лікувальних заходів при невідкладних станах в кардіології повинні визначати-

ся з урахуванням причини і механізму їх розвитку, тяжкості стану хворого і небезпеки можливих ускладнень.

Оптимальні умови для надання невідкладної кардіологічної допомоги є у відділеннях реанімації та палатах (блоках) інтенсивної терапії кардіологічних відділень. Однак це зазвичай другий (після швидкої медичної допомоги), а часто - третій етап лікування, так як невідкладні стани головним чином розвиваються на догоспітальному етапі.

Існує ряд факторів, що негативно впливають на результати надання невідкладної кардіологічної допомоги:

1) раптовий початок, що обумовлює розвиток переважної більшості невідкладних кардіологічних станів на догоспітальному етапі;

2) виражена залежність безпосередніх і віддалених результатів лікування від термінів надання допомоги;

3) висока ціна лікарських помилок, тому що часу на їх виправлення може не залишитися;

4) недостатня теоретична, практична й психологічна готовність медичного персоналу до надання екстреної кардіологічної допомоги;

5) недостатня поінформованість пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями про доступні заходи самодопомоги.

Для зниження негативного впливу зазначених факторів необхідно дотримуватися положень, викладених нижче.