Головна/Лікування хвороб/Лікування хвороб органів дихання


 

Селективні р2-адреностимулятори вибірково (селективно) стимулюють р2-адренорецептори бронхів, викликаючи їх дилатацію, майже не роблять стимулюючого впливу на рУадренорецептори міокарда.

 

Вони стійкі до дії катехол-О-метилтрансферази і моноаміноок-сідази.

 

Механізм дії селективних ргадреностімуляторов:

 

• збудження (32 - адренорецепторів і розширення бронхів;

 

• улучшеніемукоціліарного кліренсу;

 

• угнетеніедегрануляціі тучних клітин і базофілів;

 

• попередження вивільнення лізосомальних ферментів з ней-трофілов;

 

• зниження проникності мембранлізосом.

 

Селективні р2-адреностимулятори пропонується класифікувати наступним чином:

 

а) селективні:

 

короткодіючі: сальбутамол (Вентолін), тербуталін (бріканіл), салмефамол, іпрадол;

 

длітельнодействующіе: сальметерол, формотерол, серевент, вольмакс, кленбутерол;

 

б) мають часткової селективністю: фенотерол (беротек), орципреналіну сульфат (алупент, астаопент).