Головна/Лікування хвороб/Лікування хвороб органів травлення


Надмірна синтез сполучної тканини в печінці є найважливішим патогенетичним чинником при ЦП. Для придушення надлишкового синтезу колагену в печінці в останні роки стали застосовувати колхіцин. Він підвищує активність аденілатціклазной системи в мембрані ге-патоціта і підсилює процеси руйнування колагену. Препарат призначається в добовій дозі 1 мг на день 5 днів на тиждень протягом 1-5 років. Pimstone і French (1984) повідомили про успішне тривалому лікуванні хворих алкогольним ЦП колхіцином протягом 14.5 місяців. Відзначено поліпшення загального стану хворих, зменшення клінічних проявів портальної гіпертензії. Однак питання про ефективність колхицина при ЦП остаточно ще не вирішене.