Головна/Лікування хвороб/Лікування хвороб органів дихання


 

Інгібітори протеолітичних ферментів блокують калікреїн-ф ермент крові та тканин, що каталізує утворення кінінів з їхніх попередників. Кініни (брадикінін, каллидин) - поліпептиди, які є медіаторами шоку. Вони викликають розширення капілярів, підвищення їх проникності, зменшення периферичного опору, обумовлюючи падіння артеріального тиску. Калікреїн-кінінової система через фактор Хагемана і загальні інгібітори пов'язана зі згортання і протівосверти-вающей системами крові і визначає стан мікроциркуляції.

 

При лікуванні інфекційно-токсичного шоку рекомендується внутрішньовенне крапельне введення 100,000-200,000 ОД трасшола або 50,000-100,000 ОД контрикала в 300-500 мл 5% розчину глюкози, переважно в ранню фазу шоку.