Головна/Лікування хвороб/Лікування хвороб органів дихання


Вторинний еритроцитоз виникає у хворих з хронічними захворюваннями легень як компенсаторна реакція на гипоксемию, дозволяючи в якійсь мірі зберегти транспорт кисню на тлі порушеного газообміну в легенях. Підвищення вмісту еритроцитів у крові сприяє розвитку легеневої гіпертензії та дисфункції правого шлуночка за рахунок підвищення в'язкості крові та погіршення мікроциркуляції.

Найбільш ефективним методом лікування еритроцитозу залишається кровопускання.Показанням до його проведення є підвищення гематокрит-та до 65% і більше. Слід прагнути до досягнення величини гематокрит-та, що дорівнює 50%, тому що при цьому різко знижується в'язкість крові практично без погіршення її кіслороднотранспортной функції.

У тих випадках, якщо збільшення гематокриту не досягає 65%, рекомендується проведення оксигенотерапії, що приводить до усунення еритроцитозу у більшості пацієнтів. При відсутності ефекту проводиться кровопускання.