Головна/Лікування хвороб/Лікування хвороб органів дихання


Є поодинокі повідомлення про успішне використання у хворих з декомпенсованим легеневим серцем легенево-серцевої трансплантації та трансплантації комплексу лікування-серце-легені.

Останнім часом на термінальних стадіях хронічного легеневого серця використовується ізольована трансплантація легень. На додаток до поліпшення функції легень після операції відзначаються повернення показників легеневої гемодинаміки до практично нормальних величин і зворотний розвиток правошлуночкової недостатності. Дворічна виживаність після операції перевищує 60% (Pasque зі співавт., 1991).