Головна/Анатомія/Анатомія людини: Будова клітини (центросома, Цитоплазма, Комплекс Гольджі, Лізосоми ...)


Ендоплазматичний ретикулум - це структура у вигляді мережі, утворена загортанням цитоплазматичної оболонки в саму себе.

Ендоплазматичний Вважається, що цей процес, відомий як інвагінація, привів до появи більш складних істот з великими потребами в білках.

Залежно від наявності або відсутності рибосом в оболонках розрізняють два типи мереж:

1. Ендоплазматичний ретикулум складчастий. Сукупність плоских структур, з'єднаних між собою і сполучених з ядерною мембраною. До неї прикріплена велика кількість рибосом, тому її функція полягає в накопиченні і виділенні білків, синтезованих в рибосомах.

2. Ендоплазматичний ретикулум гладкий. Мережа з плоских і трубчастих елементів, яка повідомляється із складчастим ендоплазматичним ретикулумом. Синтезує, виділяє і переносить жири по всій клітці, разом з білками складчастого ретикулума.

Ендоплазматичний