Головна/Анатомія/Анатомія людини: Будова клітини (центросома, Цитоплазма, Комплекс Гольджі, Лізосоми ...)


Людина, як усі живі істоти, складається з клітин, пов'язаних між собою з'єднувальними структурами.
Самі клітини поводяться як живі істоти, так як вони виконують такі ж життєві функції, як і багатоклітинні організми: харчуються, щоб забезпечувати свою життєдіяльність, використовують кисень для отримання енергії, відповідають на певні подразники і мають здатність до розмноження.

еукаріотичних

 

 

 

 

 

еукаріотична клітина

Клітини діляться на прокаріотичні і еукаріотичні. Перші - це водорості і бактерії, які містять генетичну інформацію в одній єдиній органел, - хромосомі, а еукаріотичні клітини, що складають більш складні організми, такі як людське тіло, мають чітко диференційоване ядро, в якому знаходиться кілька хромосом з генетичним матеріалом.

Прокаріотів

 

 

 

 

 

 

Прокаріотична клітина

структура