Головна/Анатомія/Анатомія людини: Будова клітини (центросома, Цитоплазма, Комплекс Гольджі, Лізосоми ...)


РибосомиРибосоми - це клітинні органели діаметром близько 150 ангстрем, які прикріплені до оболонок ендоплазматичного ретикулума або вільно розміщуються у цитоплазмі.

Вони складаються з двох підодиниць:

велика підодиниця складається з 45 молекул білка і 3 РНК (рибонуклеїнової кислоти);

менша підодиниця складається з 33 молекул білка і 1 РНК.

Рибосоми об'єднуються в полісоми за допомогою молекули РНК і синтезують білки з молекул амінокислот.