Головна/Лікування хвороб/Лікування хвороб органів травлення


У фазі загострення ХП лікування проводиться за принципами лікування гострого панкреатиту. Основним методом лікування є консервативний. У періоді загострення ХП хворі потребують стаціонарного лікування з щоденним протягом першого тижня контролем гемодинамічних параметрів (частота пульсу, АТ, ЦВТ), водного балансу, вмісту гемоглобіну, показників гематокриту, числа лейкоцитів, рівня амілази, ліпази, сечовини, креатиніну в сироватці крові , кислотно-лужного стану.