Головна/Лікування хвороб/Лікуємо серце


Нестабільна стенокардія - це синдром, який проявляється загостренням перебігу ішемічної хвороби серця, "проміжний стан між стабільною стенокардією та інфарктом міокарда".

До нестабільної стенокардії слід відносити:

- Вперше виникла (давністю до 30 днів) стенокардію напруги;

- Прогресуючу стенокардію напруги!

- Ранню (в перші 14 днів інфаркту міокарда) постінфарктної стенокардії;

- Ангінозних болю, вперше виникли в стані спокою.

Основна причина нестабільної стенокардії - пристінковий тромбоз коронарної артерії.

Схематично процес розвивається таким чином: пошкодження ендотелію або розрив атеросклеротичної бляшки - + агрегація тромбоцитів - ? відкладення фібрину -> наростаючий пристінковий тромб у коронарній артерії -* нестабільна стенокардія. Висловлюють думку про існування особливих "ранимих" атеросклеротичних бляшок, що привертають до нестабільного перебігу ІХС, інфаркту міокарда і раптової смерті, - "летальних" бляшок.

Дестабілізація перебігу стенокардії може бути пов'язана і з іншими причинами, наприклад з наростаючою серцевою недостатністю внаслідок укорочення діастоли (через підвищення ЧСС) і зниження перфузійного коронарного тиску (через підвищення діастолічного тиску в лівому шлуночку, зниження діастолічного тиску в аорті).

Рідше нестабільна стенокардія розвивається вдруге за внекардіальним причин (анемія, тіреохоксікоз тощо),

Очевидно, що термін "нестабільна стенокардія" об'єднує різні стани. Для диференційованої оцінки Е. Braunwald (1989) запропонував поділяти нестабільну стенокардію по виразності клінічних проявів, умовам виникнення і інтенсивності лікування.

Класифікація нестабільної стенокардії (за Є. Braunwald, 1989)

За вираженістю клінічних проявів

Клас I. Хворі зі знову виникла (давністю не більше 2 міс) або прогресуючою стенокардією. Хворі зі знову виникла важкої або частої (3 рази на добу і частіше) стенокардією напруги. Хворі зі стабільною стенокардією, у яких напади стали більш частими, інтенсивними, тривалими або провокуються меншою, ніж раніше, навантаженням (виключаються хворі на стенокардію спокою в попередні 2 міс).

Клас II. Хворі з підгострій стенокардією спокою, тобто з одним або більшою кількістю нападів стенокардії спокою протягом останнього місяця, але не в попередні 48 ч. Клас III. Хворі з гострою стенокардією, тобто з одним або більшою кількістю нападів стенокардії спокою протягом останніх 48 годин (у хворих на стенокардію II і III класів можуть бути ознаки стенокардії I класу).

За умовами виникнення

Клас А - вторинна нестабільна стенокардія. Хворі, у яких нестабільна стенокардія розвивається при наявності факторів, що посилюють ішемію (анемія, лихоманка, інфекція, гіпотензія, неконтрольована гіпертепзія, тахі-аритмія, емоційний стрес, тиреотоксикоз, дихальна недостатність).

Клас В - первинна нестабільна стенокардія. Хворі, у яких нестабільна стенокардія розвивається без екстра-кардіальних умов, що підсилюють ішемію. Клас С - постінфарктна нестабільна стенокардія. Хворі, у яких стенокардія розвивається в перші 2 тижні інфаркту міокарда.

За інтенсивністю лікування

1) За відсутності або при мінімальному лікуванні.

2) На тлі адекватної терапії.

3) На тлі максимальних переносите пацієнтом доз анти-ангінальних засобів усіх трьох груп, включаючи внутрішньовенне введення нітрогліцерину.

У практичній роботі зручно використовувати скорочений варіант класифікації нестабільної стенокардії (табл. 5.2).