Головна/Лікування хвороб/Лікуємо серце


1. Гостре розлад транспортної функцій серця:

- Зменшення сили серцевих скорочень: гострий інфаркт міокарда, міокардит, токсичні ураження (алкоголь, кобальт, ціаніди, фармакологічні препарати, дифтерія, іонізуюче випромінювання тощо), метаболічні порушення (ацидоз, тиреотоксикоз, феохромоцитома та ін.) системні захворювання, первинні кардіоміопатії;

- Механічні причини: регургітація (гостра недостатність мітрального або аортального клапана, розрив межже-

Причини гострої серцевої недостатності (за W. Bleifeld і W. Kupper, 1987)

лудочковой перегородки, гостра аневризма лівого шлуночка), перешкода відтоку крові (аортальний стеноз, субаортальний стеноз та ін);

- Порушення серцевого ритму.

2. Гостро виникла перешкода заповнення порожнин серця:

- Зовнішні дії: тампонада серця, перикардит, напружений пневмоторакс;

- Розлади релаксації: амілоїдоз, саркоїдоз, ідіонаті-ний гіпертрофічний субаортальний стеноз, гіперпара-тіреоз;

- Перешкоди притоку крові: мітральний стеноз, кулястий тромб або міксома передсердя;

- Гостра недостатність правого шлуночка: ТЕЛА, первинна легенева гіпертензія, стеноз легеневої артерії, інфаркт правого шлуночка.

3. Операції на серці або травма.

Очевидно, що гостра серцева недостатність, може ускладнювати перебіг багатьох захворювань або станів; її причини та патофізіологічні механізми різні. Це визначає різноманіття клінічних форм серцевої недостатності, найбільш важкими з яких є кардіогенний набряк легенів і істинний кардіогенний шок.