Головна/Лікування хвороб/Лікуємо серце


Зміни на ЕКГ при гострій коронарній недостатності неспецифічні і умовно поділяються на ознаки ішемії та ознаки пошкодження міокарда. Їх відображення на ЕКГ залежить від локалізації патологічного вогнища в стінці лівого шлуночка і розташування по відношенню до нього активного електрода, тобто від відведення ЕКГ. Прямі патологічні ознаки реєструються в тих відведеннях, в яких активний електрод спрямований до вогнища ураження. У відведеннях, де активний електрод звернений до частини міокарда, протилежної осередку ураження,, зміни на ЕКГ матимуть протилежну спрямованість (реципрокні зміни).

Ішемія

При ішемії міокарда змінюється зубець Т (рис. 7.1). Якщо вогнище ішемії знаходиться у внутрішніх (субендокардіальних) шарах міокарда, то уповільнення фази 3 реполяризації призводить до наростання амплітуди і тривалості зубця Т, який у прямих відведеннях стає високим, рівнобедреним, загостреним. Реципрокні ознаки проявляються зменшенням амплітуди зубця Т.

При розташуванні вогнища ішемії у зовнішніх (субепікарді-альних) шарах вектор зубця Т спрямований від пошкодженої ділянки до здорової стінці лівого шлуночка, тобто від електрода. Тому прямі ознаки субепікардіальиой ішемії будуть полягати у формуванні негативного, рівнобедреного зубця Т з загостреною вершиною. Реципрокні ознаки проявляються збільшенням амплітуди позитивного зубця Т.

Аналогічна картина відзначається на ЕКГ при трансмураль-ної (наскрізний) ішемії, що зустрічається значно частіше, ніж ізольована субепікардіально.

Для діагностики ішемії цінне діагностичне значення має інверсія хвилі U.

Пошкодження

Основними ознаками пошкодження міокарда є изме нения сегмента ST (рис. 7.1). При пошкодженні в 2-й фазі репо-ляризации виникає різниця потенціалів між патологічним вогнищем і здоровим міокардом. Ток пошкодження спрямований до патологічного вогнища і викликає зміщення сегмента ST щодо ізоелектричної лінії.

При локалізації ділянки ушкодження у внутрішніх субен-докардіальних шарах в прямих відведеннях реєструється зсув сегмента ST нижче ізоелектричної лінії. Зміщення сегмента ST може бути горизонтальним, косовосходящее, увігнутим і косонісходящім. Найбільш діагностично значимої вважають горизонтальну і, особливо, косонісходящую депресію сегмента ST, менш значущою - увігнуту і косовосходя-

ЕКГ при коронарної недостатності

щую. Реципрокні зміни при субеідокардіальном пошкодженні зазвичай не виражені.

При локалізації патологічного вогнища в субепікардіаль-них шарах напрям до нього струму ушкодження призводить до підйому сегмента ST над ізоелектричної лінією, який може бути горизонтальним, опуклим або увігнутим. Найбільш значимі горизонтальний і опуклий, менше - увігнутий. Реципрокні зміни проявляються депресією сегмента ST.

Аналогічні ознаки спостерігаються на ЕКГ при трансму-ральіом пошкодженні, яке зустрічається значно частіше ізольованого субепікардіально.

Подальше пошкодження міокарда призводить до уповільнення проведення збудження в ураженій ділянці міокарда і виникнення блокад від пошкоджень (фокальних, ішемічес-ких). Ці блокади проявляються в наростанні амплітуди і про тривалості зубця R, формуванні додаткового зубця г 'або розщепленні і зазубрені комплексу QRS у відведеннях ЕКГ над вогнищем поразки. Якщо пошкодження розвивається в області стовбура або ніжок пучка Гіса, то можуть виникати блокади правої або лівої ніжки або її гілок (передневерхней, задньо-нижній, серединної).

Ознаки ішемії та пошкодження на ЕКГ часто поєднуються.

Як згадувалося вище, зміни на ЕКГ не специфічні, не патогномонічні для ІХС взагалі і для гострої коронарної недостатності зокрема, тому вираз "хвороб багато, а зубець Т один" абсолютно справедливо.

Негативні зубці Т можуть спостерігатися при порушеннях внутрішньошлуночкової провідності, гіпертрофії лівого шлуночка, міокардиті, перикардитах, кардіоміопатіях, пролапс мітрального клапана,, електролітних розладах, гострому панкреатиті, порушенні мозкового кровообігу (глибокі, широкі), гіпервентиляції, після вираженої тахі-або брадикардії.

Високі зубці Т - при синдромі передчасної Репола-різаціі, перевантаження лівого шлуночка, гіперкаліємії (у цих випадках вони вузькі), інсультах.

Депресія сегмента ST спостерігається при міокардитах, перикардитах, кардіоміопатіях, гінервентіляціі, тахікардії (косовосходящее), лікуванні серцевими глікозидами (коритоподібного).

Підйом сегмента ST може бути пов'язаний з синдромом передчасної реполяризації, аневризмою лівого шлуночка, гострим перикардитом, ТЕЛА (III, aVF, Vi_3), вираженою гіпертрофією лівого шлуночка (Vi_3), закритою травмою грудної клітини.

Оцінений випадків підйому сегмента ST особливо відповідальна, тому що нерідко пов'язана з вирішенням питання про проведення тром-болітіческой терапій!

При синдромі передчасної реполяризації шлуночків реєструється підйом сегмента ST вище ізоелектричної лінії, який починається від щербини або псевдозубца г '(точки j) на комплексі QRS, має увігнуту форму, переходить у високий позитивний зубець Т. Часто спостерігається поворот серця навколо поздовжньої осі проти годинникової стрілки зі зміщенням перехідної зони до правих грудним відведенням. Діскор-дантние зміни відсутні.

При гострому перикардиті підйом сегмента ST реєструється в тих відведеннях, де комплекс QRS спрямований вгору, діскор-дантние зміни відсутні, можуть відзначатися зменшення вольтажу зубців ЕКГ і їх електричної альтерації.

Безумовно, зміни реполяризації зустрічаються і при багатьох інших захворюваннях і станах.