Головна/Опис хвороб/Ортопедія, артрологія (Системна склеродермія, Ревматоїдний артрит, Остеоартроз, Ревматизм...)


Системний червоний вовчак
Фото системний червоний вовчак

Системний червоний вовчак (СЧВ) - системне захворювання, якому властиво поразка безлічі органів і систем людського організму. Природний розвиток системного червоного вовчака дуже складно піддається прогнозуванню; в переважній більшості випадків носить прогресуючий характер і при повній відсутності лікування може завершиться летальним результатом. З іншого боку, системний червоний вовчак в деяких випадках протікає зі спонтанними ремісіями або ж мляво тягнеться багато років. У дітей системний червоний вовчак найчастіше протікає значно гостріше і швидше, ніж у дорослих людей.

Системний червоний вовчак. Причини

Причина захворювання на системний червоний вовчак в нинішній час просто невідома. Безліч спостережень свідчать на користь гіпотези, відповідно до якої захворювання системний червоний вовчак обумовлено порушенням імунної реактивності, може бути, генетично детермінованим.

Якусь роль у патогенезі хвороби системний червоний вовчак можуть зіграти віруси. При даному захворюванні відзначається цілий ряд феноменів, в яких основа імунні механізми. Рівень імуноглобулінів в сироватці надмірно підвищений. Виявляються антитіла, що реагують з різноманітними компонентами ядра (антинуклеарні антитіла), рибонуклеїновою кислотою, гамма-глобуліном (ревматоїдні фактори), тромбоцитами, еритроцитами, лейкоцитами, антигенами, застосовуваними в серологічних тестах на сифіліс (псевдопозитивні проби), і з факторами згортання крові. Крім того, відзначено зв'язок між запальним процесом і циркулюючими імунними комплексами, а саме, що складаються з ДНК і антитіл проти ДНК. Дані імунні комплекси відкладаються в тканинах, фіксують комплемент і ініціюють запальну реакцію, наслідком якої є подальше пошкодження тканин, наприклад, при вовчаковому нефриті за допомогою імунофлюоресценції в ниркових тканинах виявляють імуноглобуліни і комплемент, а з уражених клубочків вдається видалити ДНК і антитіла до цього ДНК; для активної форми ВКВ, яка протікає з нефритом, властиво зниження рівня комплементу в сироватці та наявність циркулюючих антитіл, що реагують з ДНК.