Головна/Лікування хвороб/Лікування хвороб органів травлення


Серед індукторів інтерферонів в даний час набувають поширення інтерлеікіниі циклоферон.

Інтерлейкіни є медіаторами і модуляторами імунних реакцій. Виділено 12 типів інтерлейкінів, але при лікуванні хронічного вірусного гепатиту використовується штермйкін-2. Він продукується переважно Т-лімфоцитами-хелперами і є основним індуктором ^-інтерферону, чим пояснюється противірусний ефект.

З'явилися роботи про лікування хронічних вірусних гепатитів В внутрішньовенними ін'єкціями інтерлейкіну-2 (Gamaguchi, 1988). При цьому на тлі лікування спостерігалося зникнення маркерів вірусу гепатиту В, підвищення кількості Т-хелперів.

Kanai (1988) показав позитивний вплив комбінованої терапії інтерлейкіном-2 і катергеном. У 4 з 12 хворих зникли з крові HBeAg і ДНК-полімераза і нормалізувався рівень амінотрансфераз.

Циклоферон - випускається в ампулах по 2 мл 12.5% ??розчину, вводиться внутрішньом'язово або внутрішньовенно. Препарат викликає утворення а-, Р-і у-інтерферонів в організмі лейкоцитами, макрофагами, фібробла-стами, епітеліальними клітинами і має імуномодулюючу дію. Циклоферон може застосовуватися для лікування хронічних вірусних гепатитів внутрішньом'язово по 2 мл на 1, 2, 4, 6, 8, 10 і 12 день курсу лікування.