Головна/Лікування хвороб/Неонатологія


Створення державної програми медичної освіти населення, починаючи з дошкільних і шкільних установ, яка передбачає обов'язок усіх газет, журналів, телебачення регулярно висвітлювати проб леми медицини, в тому числі і перинатології.

Підвищення показників здоров'я дівчаток-підлітків. Для цього необ дим контакт педіатра, терапевта, акушера і вузьких фахівців, щоб розробити індивідуальний комплекс заходів з реабілітації, якщо дівчина хвора.

Розширення соціальних можливостей центрів з планування сім'ї.

Поліпшення пренатальної піклування, у тому числі вдосконалення соціальної підтримки вагітних, методів контролю передчасних пологів і стану плаценти, діагностики та активної терапії патології плода (плід як пацієнт), регіональної перинатальної служби.

Розширення можливостей жіночих консультацій і перинатальних цент рів з діагностики та лікування урогенітальної інфекції у жінок, зокрема стрептококової-В, хламідійної, дисбіозів родових шляхів.

Розробка критеріїв наповненості діагнозу сім'ї (родоводи, конституціональні і фенотипічні особливості батьків тощо) і, на підставі даних сімейного анамнезу, диференціювання харчування

і взагалі ведення вагітної жінки (особливо це стосується жінок з алергічними діатезами: коли починати дотримуватися елімінаційних дієти і як вони впливають на становлення раціонального співвідношення хелперів першого і другого типу та імунологічної реактивності дитини).

Розширення можливостей за допомогою методів молекулярної біології діагностики спадкової та вродженої патології у плода і новорож денного, а згодом і лікування хвороб, до яких є спадковий нахил, з видачею батькам генетичного паспорта дитини (зміст цього паспорта буде рік від року розширюватися).

Удосконалення методів первинної допомоги новонародженому, в тому числі за рахунок стандартизації якості допомоги, зменшення частоти і підвищення ефективності допоміжного та штучної вентиляції легенів.

Розробка мінімально інвазивних методів моніторингу стану дитини та хірургічних втручань.

Використання в діагностиці та лікуванні лише методів і способів, що пройшли перевірку методиками доказової медицини, які зменшують імовірність іатрогеніі; катамнестичних аналіз результативності спрямованих на захист мозку, очей і слуху методів лікування; різке розширення досліджень з неонатальної клінічної фармакології і вивчення віддалених наслідків неонатальної медикаментозної терапії.

Створення неонатального формуляра для дітей з найбільш частою неонаталь-ної патологією: синдромом дихальних розладів, внутріжелудочко-вимі крововиливами, гемолітичною хворобою новонароджених і ін

Розширення досліджень з оцінки віддалених наслідків подій перинатального періоду:

уточнення ролі ксенобіотиків у харчуванні вагітної жінки та патології функціональних систем дитини, иммунопатологии;

визначення значення перинатального імпринтингу в самих різних аспектах - психологічного та його роль у формуванні особливостей ЦНС людини, імунного і його значення в иммунопатологии, функціональних систем та особливостей реактивності на пізніх етапах онтогенезу, мікробіологічного та його впливу на біоценоз дитини раннього віку;

вивчення ролі пери-і неонатальної патології у формуванні придбаних мальформацій та аномалій розвитку, зокрема, простий логічний гіпоплазії, і далі у розвитку хронічних об-структівних захворювань дихальних шляхів, бронхіальної астми;

верифікація та уточнення віддалених наслідків широко поширеного перинатального інфікування вірусами з групи герпесу ентеровірусів;

уточнення частоти спінальних родових травм і подальше вивчення їх віддалених наслідків.

Виявлення нових збудників, відповідальних за перинатальні інфекційні процеси, і зокрема вроджений гепатит.

Удосконалення перинатального ведення дітей, що народжуються від ВІЛ інфікованих матерів (методів діагностики, лікування і профілактики).

Вивчення ролі надійшли трансплацентарно материнських лімфоцитів не тільки у формуванні імунологічної реактивності новорож денного і протиінфекційного захисту, а й у його патології; взагалі доля їх і можливість тривалого збереження та участі в іммунопа тологіі у дітей, що вийшли з періоду новонародженості, і дорослих.

Попередження нозокоміальних інфекцій, поліпшення їх діагностики і тактики лікування; вдосконалення критеріїв ранньої діагностики та верифікації різних варіантів неонатального сепсису з подальшою диференційованої терапією.

Створення центрів підтримки сімей, в яких є хвора дитина, і постійне розширення їх соціальних можливостей.

Інформатизація та комп'ютеризація перинатальної служби.