Головна/Лікування хвороб/Лікуємо серце


При АВ-блокадах затримується проведення імпульсів з передсердь у шлуночки. Розрізняють АВ-блокади I, II, III ступенів, порушення провідності на рівні АВ-з'єднання - проксимальні і дистальні - нижче розгалуження ніжок пучка Гіса (рис. 3.6.

АВ-блокада I ступеня на ЕКГ проявляється подовженням інтервалу PQ більш 0,2 с (0,21 с при брадикардії).

При АВ-блокаді II ступеня 1-го типу (Мобитц-I або з періодикою Самойлова-Венкебаха) інтервали PQ послідовно подовжуються, а інтервали RR - зменшуються до тих пір, кока імпульс з передсердь не перестане проводитися на шлуночки, тоді після зубця Р комплекс QRS не виникає. Потім цикл змін інтервалів PQ і RR повторюється до наступного випав дення комплексу QRS. Тривалість кожного періоду описують через співвідношення зубців Р і комплексів QRS (4: 3, 3: 2 і т. д.).

При мерехтінні передсердь АВ-блокада II ступеня 1-го типу може проявлятися періодично виникаючими тривалими інтервалами RR після їх послідовного зменшення.

При АВ-блокаді II ступеня 2-го типу (Мобитц-І) периоди чеський випадання комплексу QRS відбувається без змін інтервалу PQ. Періодичність блокади описується співвідношенням зубців Р і комплексів QRS (4: 3, 3: 2 і т. д.).

АВ-блокада I ступеня або II ступеня 1-го типу зазвичай розвивається на рівні АВ-вузла. АВ-блокада II ступеня 2-го типу, на проти, виникає нижче АВ-вузла і частіше переходить у повну АВ-блокаду.

При повній АВ-блокаді розвивається АВ-дисоціація, при якій передсердя збуджуються у своєму, більш частому ритмі, а шлуночки - у своєму, більш повільному. Зубці Р не пов'язані з комплексами QRS і знаходяться на різній відстані перед ними, на них і за ними. Якщо імпульс з передсердь зрідка проводиться на шлуночки, то інтервал RR зменшується, і така блокада вважається субтотальіой.

При виникненні АВ-блокади на рівні АВ-соедінепія (проксимальної) комплекс QRS, якщо немає супутньої блокади ніжки пучка Гіса, має нормальні тривалість і форму і стабільний замісник ритм з ЧСЖ 40-50 в 1 хв. При дісталиюй АВ-блокаді (на рівні ніжок пучка Гіса) ком-

комплекси QRS розширені, зазубрені, деформовані; замісник ритм з ЧСЖ менше 35 в 1 хв не відрізняється стійкістю (рис. 3.8.

При виникненні повної АВ-блокади на тлі мерехтіння передсердь (синдром Фридерика) на ЕКГ реєструються хвилі мерехтіння f і правильний шлуночковий ритм з частотою від 30 до 80 в 1 хв (рис. 3.7.

Необхідно розрізняти АВ-блокади за рівнем виникнення і ступеня порушення АВ-проведення.