Головна/Лікування хвороб/Патофізіологія захворювань серцево-судинної системи


Безперервні шуми чути під час усього серцевого циклу, без помітного проміжку між систолою і діастолою. Причиною таких шумів служить постійний градієнт тиску між двома структурами, як під час систоли, так і в діастолі.

Безперервні (постійні) шуми

Прикладом може бути шум при відкритій артеріальній протоці, коли існує аномальне сполучення між аортою і легеневою артерією. Під час систоли кров тече з висхідної частини дуги аорти, де рівень тиску високий, через протоку в легеневу артерію, де тиск нижче. Під час діастоли тиск в аорті залишається вищим, ніж в легеневій артерії, і кров продовжує текти через протоку. Цей шум починається в ранню фазу систоли, наростає, досягаючи свого максимуму перед S2, і далі спадає до S1 (мал. 2.10). Максимальна інтенсивність шуму досягається в момент виникнення S2, тому що саме в цей момент градієнт тиску між аортою і легеневою артерією максимальний. Шум поєднаного пороку серця, наприклад, стенозу і недостатності аортального клапана можна прийняти за безперервний шум (мал. 2.10). Під час систоли вислуховується шум вигнання ромбовидної форми, а під час діастоли - шум типу декрещендо. Тим не менш, такий шум не накладається на S2, так як має окремі систолічні і діастолічні компоненти.

ВИСНОВКИ

Аномальні серцеві тони і шуми є звичайним явищем при набутих і вроджених хворобах серця. Таблиці 2.2 та 2.3, а також мал. 2.11 наводять висновки до розділу, зупиняючись на особливостях найбільш часто зустрічаюшихся серцевих тонів і шумів.

Безперервні (постійні) шуми

Безперервні (постійні) шуми

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

S 1 - перший серцевий тон

S2 - другий серцевий тон

S3 - третій серцевий тон

S4 - четвертий серцевий тон

А2 - аортальний компонент

Р2 - легеневий компонент

МК - мітральний клапан

ТК - тристулковий клапан

ЛП - ліве передсердя

ЛШ - лівий шлуночок

БПНПГ - блокада правої ніжки пучка Гіса

БЛНПГ - блокада лівої ніжки пучка Гіса

ДМПП - дефект міжпередсердної перегородки

ДМШП - дефект міжшлуночкової перегородки

ТО - тон відкриття

ТВ - тон вигнання