Головна/Лікування хвороб/Патофізіологія захворювань серцево-судинної системи


Гостра ішемія призводить до порушення скоротливості шлуночка (зниження систолічної функції), а також до підвищення жорсткості його стінки (порушення діастолічної функції); обидві ці обставини можуть призводити до появи симптомів серцевої недостатності. Крім того, ЗСН можуть провокувати аритмію і гостро розвинувші механічні ускладнення ІМ (мал. 7.10.) Симптоми декомпенсації включають задишку, хрипи в легенях і III тон при аускультації. Лікування відповідає стандартам терапії ЗСН і включає діуретики і вазодилататори.

Дисфункція міокарда застійна серцева недостатність

КАРДІОГЕННИЙ ШОК

Кардіогенний шок розвивається при інфаркті міокарда, що охоплює більше 40% маси міокарда лівого шлуночка, і характеризується різким зниженням серцевого викиду та артеріальною гіпотензією (систолічний АТ <90 мм рт. ст.) І, як наслідок, неадекватної перфузії периферичних тканин. Він також може супроводжувати описаним нижче важким механічним ускладненням. При кардіогенному шоці виникає своєрідне зачароване коло (мал. 7.10): 1) гіпотензія призводить до зниження коронарної перфузії та посиленню ішемічного ушкодження та 2) зниження ударного об'єму збільшує розміри лівого шлуночка і, отже, потреба міокарда в кисні. Незважаючи на агресивне лікування, летальність при кардіогенному шоці перевищує 70%.

Пацієнтам при кардіогенному шоці показано внутрішньовенне введення інотропних агентів (наприклад, добутаміну) з метою підвищення серцевого викиду і артеріальних вазодилататорів для зниження післянавантаження на лівий шлуночок. Часто стабілізації стану вдається досягти шляхом внутрішньоаортальної балонної контрпульсації. Застосовуючийся для цього пристрій вводиться в аорту через стегнову артерію і складається з еластичного балона, що розширюється в діастолу, підвищуючи тиск в аорті і покращуючи перфузію коронарного русла і периферичних тканин. Спадання балона в систолу присмоктується кров з лівого шлуночка в аорту. Через ризик тромбозу та суперінфекції цей метод може використовуватися тільки протягом декількох днів.

Інфаркт правого шлуночка

Приблизно в однієї третини хворих з інфарктом нижньої стінки лівого шлуночка також розвивається некроз частини правого шлуночка, оскільки у більшості людей ці зони мають єдине джерело кровопостачання (зазвичай ПКА). Розвиваюча внаслідок цього зниження скоротності і еластичності правого шлуночка приводить до появи симптомів декомпенсації по великому колу (наприклад, до набухання яремних вен), які відповідають по вираженості явищам лівошлуночкової недостатності. Оскільки в результаті дисфункції правого шлуночка порушується приплив крові до легень і знижуєче наповнення лівого шлуночка, може розвинутися тяжка артеріальна гіпотензія. У цих умовах стабілізувати АТ можна шляхом внутрішньовенної інфузії великих об'ємів рідини при інвазивному контролі гемодинаміки шляхом катетеризації легеневої артерії.