Головна/Лікування хвороб/Неонатологія


Гармонійний фізичний розвиток дитини - один з найважливіших показників його здоров'я. У Вашого фізичного розвитку представляють клініко-діагностичну цінність. У зв'язку з цим вивчення особливих закономірностей фізичного розвитку передчасно народжених дітей у віддалені періоди життя представляється вкрай важливим і актуальним. Однією з практично значущих особливостей (при оцінці фізичного статусу недоношеної дитини) є відхилення від синхронності збільшення різних фізичних параметрів, нерівномірність процесів росту різних структур в подальші періоди розвитку.

Фізичний розвиток передчасно народжених дітей залежить від вихідних даних, маси і довжини тіла на старті. У деяких зарубіжних і вітчизняних спостереженнях увагу було сконцентровано на найбільш складних групах недоношених дітей, тобто мають дуже низьку масу і довжину тіла при народженні.

Порівнювалися сумарні дані по фізичному розвитку 333 дітей з ОНМТ, що народилися в Москві, з подібними характеристиками доношених дітей тих же років народження (Таболин В. А. та ін, 1987). Отримані дані свідчать, що в 3 і 5 років фізичний розвиток дітей, що народилися з ОНМТ, істотно відстає від фізичного розвитку доношених. Так, до цього віку нормальний фізичний розвиток мали 88% доношених, а дітей з ОНМТ - тільки 40% до 3 років і 67% - до 5 років. До 8 - 9 років відмінності нівелюються (73% недоношених і 81% доношених мали нормальний фізичний розвиток). До 1 4 - 1 5 років (за В. А. Таболіна і співавт.) Залишаються тільки конституційно обумовлені відмінності.

Подібні дані були отримані Drillien (1985). Автор також проводив спостереження за дітьми з ОНМТ (ПО дітей з масою тіла при народженні менше 1362 г). Показано, що до 5 років дефіцит маси мали 30% дітей і зростання - 50%, тобто частина дітей, які народилися до 30-го тижня гестації, відстають у фізичному розвитку (особливо по зростанню) в ранньому і дошкільному віці. Проте надалі з кожним роком вони порівнюються зі своїми доношеними однолітками.

Згідно з більш пізнім досліджень (Kitchen W., 1 9 9 2; Doyle L., 1993; Nishida H., 1993), зберігаються ті ж тенденції по затримці фізичного розвитку у недоношених з ОНМТ: більш виражено відставання в ранньому і дошкільному віці, до 8 - 9 років ще близько 20% відстають по росту. Періоди витягування починаються на 1 - 2 роки пізніше.

Є дані по групі дітей з масою тіла менше 801 м. До 3 років довжина тіла у них і окружність голови нижче 5-го процентиль, а маса тіла - близько 10-го процентиль (Daily DK et al., 1994). Проте в цьому спостереженні немає ніяких даних про дітей зі ЗВУР.

Дані інших дослідників свідчать про відставання хлопчиків-підлітків, які народилися недоношеними, від їх однолітків за параметрами фізичного і статевого розвитку.

Єдина позиція у всіх дослідженнях виявляється при порівнянні результатів у недоношених дітей, відповідних гестационному віком (СГВ), та дітей із затримкою внутрішньоутробного розвитку (ЗВУР). За даними R. Strauss (1997) і J. Leger (1997), у недоношених дітей із симетричною і асиметричною ЗВУР в ранньому віці спостерігалися значні порушення росту. Це підтверджено і в грунтовному вивченні показників фізичного розвитку у 157 недоношених дітей (74 дитини з ЗВУР і 83 СГВ). 27% дітей зі ЗВУР мали низький зріст, тоді як у дітей СГВ відставання зростання відзначалося в 19% випадків (Баранов О.А. та ін, 2001). До шкільного віку, як відзначають автори, ця різниця зберігалася: 18,1 і 8,4% відповідно. Ця закономірність відноситься і до дефіциту маси тіла в дошкільному віці, який виявлено у дітей зі ЗВУР в 55,4% і тільки в 27,7% в групі дітей СГВ.

Оцінюючи фізичний розвиток недоношених дітей за вітчизняними даними останніх років (90-і роки), необхідно пам'ятати про загальну тенденцію погіршення стану здоров'я в ці роки. Так, якщо в 80-і роки середня фізичний розвиток визначалося у 72,3% обстежених дошкільнят, то в 90-і роки-тільки у 46,0% (Яйленко А. та ін, 1998).

Створюючи портрет фізичного розвитку школяра з урахуванням інтегрального показника, А. А. Баранов та співавт. (2001) відзначають, що у 2 / 3 передчасно народжених дітей розвиток нижче середнього і лише у третини - середня. Однак, на жаль, в цьому спостереженні діти не були розділені по гестационному віком, а загальний висновок по всіх недоношеним знижує його практичну значимість.

Необхідно підкреслити, враховуючи навіть найпесимістичніші прогнози деяких досліджень, що показники фізичного розвитку у недоношених дітей до 17 років майже завжди досягали норми, звичайно, при сприятливому медико-соціальному оточенні дитини. З віком у передчасно народжених дітей спостерігається зменшення залежності обговорюваних показників від впливу біологічних факторів.