Головна/Лікування хвороб/Патофізіологія захворювань серцево-судинної системи


Інтервали PR, QT і тривалість QRS вимірюються в стандартних відведеннях (мал. 4.12). Для кожного з цих інтервалів треба вибрати з усіх відведень ЕКГ таке, в якому тривалість цього інтервалу максимальна. PR-інтервал вимірюють від початку зубця Р до початку комплексу QRS. QRS-інтервал - це ширина комплексу QRS, а кордонами інтервалу QT служать початок QRS і кінець зубця Т. Нормальна тривалість інтервалів наведена в таблиці 4.2. Там же перераховані патологічні стани, що призводять до зміни тривалості цих інтервалів.

Інтервали (PR, QRS, ST)

Інтервали (PR, QRS, ST)

Так як тривалість інтервалу QT змінюється зі змінами ЧСС (чим вище ЧСС, тим коротше QT), то використовується коригований QT, який виходить шляхом ділення виміряного значення QT на квадратний корінь з величини інтервалу R - R (див. приклад на мал. 4.12). Коли значення ритму лежить в нормальних межах (від 60 до 100 ударів / хв), то справедливо наступне правило: якщо інтервал QT на око менше, ніж половина інтервалу між двома сусідніми комплексами QRS, то тривалість інтервалу QT лежить в нормальних межах.