Головна/Лікування хвороб/Патофізіологія захворювань серцево-судинної системи


Серцева недостатність супроводжується посиленням напруги (а) стінки ЛШ, що може бути пов'язано як з дилатацією (збільшенням розмірів) порожнини шлуночка, так і з необхідністю створення більш високого діастолічного тиску, здатного подолати надмірне постнавантаження (наприклад, при СН, викликаною аортальним стенозом або артеріальною гіпертензією). Тривале збільшення напруги стінки ЛШ (у поєднанні з активацією нейроендокринних систем) сприяє розвитку гіпертрофії міокарда (тобто збільшення маси ЛШ, зумовленого проліферацією кардіоміоцитів і відкладенням великої кількості позаклітинного матриксу). Збільшення маси міофибрілл є компенсаторним механізмом, спрямованим на підтримку сили скорочення міокарда і зниження напруги в стінці ЛШ (товщина стінки шлуночка є одним з параметрів, що визначають величину напруги). Проте гіпертрофія міокарда призводить до збільшення жорсткості (зниження еластичності) стінок ЛШ, і в результаті дії цього компенсаторного механізму неминуче підвищується не тільки діастолічний тиск ЛШ, але і тиск в лівому передсерді і легеневих судинах (мал. 9.8).

Тип гіпертрофії міокарда залежить від того, чи піддається ЛШ тривалому перевантаженню об'ємом або тиском. При дилатації ЛШ внаслідок перевантаження об'ємом (наприклад, при мітральній або аортальній регургітації) посилюється синтез нових саркомеров, які розташовуються послідовно відносно старих саркомерів. Як наслідок, потовщення стінки ЛШ супроводжується пропорційним розширенням порожнини шлуночка, і така гіпертрофія називається ексцентричною. При тривалому перевантаженні тиском (артеріальна гіпертензія, аортальний стеноз) синтезовані саркомерів розташовуються паралельно старим, таку гіпертрофію міокарда називають концентричною. Концентрична гіпертрофія міокарда характеризується потовщенням стінки ЛШ без пропорційного збільшення порожнини шлуночка і може призводити до значного зниження напруги в стінці ЛШ.

Гіпертрофія лівого шлуночка