Головна/Лікування хвороб/Лікуємо серце


Нормальний стан крові забезпечують три системи:

1) згортає;

2) антизсідальної;

3) фібринолітична.

Процеси згортання крові, протидії згортанню крові і розчинення тромбів находятгя в со-

стоянчі динамічної рівноваги. Порушення рівноваги призводить або до геморагій, або до тромбофілії.

Розлади гемостазу можуть бути обумовлені порушенням стану трьох складових:

1) судинної стінки;

2) тромбоцитів;

3) плазмових чинників.

Р. Вірхов (1856) сформулював три умови утворення тромбу:

1) пошкодження судини;

2) зміна складу крові;

3) уповільнення кровотоку.

За минулі півтора століття встановлено ряд біологічно активних речовин, що беруть участь у збереженні гемостазу і регуля ції судинного тонусу, уточнена роль ендотелію та тромбоцитів у цих процесах.

Тромбоцитарно-судинний гемостаз

При ушкодженні ендотелію порушується його антикоагулянт-ная функція. Контакт крові з негативно зарядженим колагеном активує ряд факторів згортання крові (фактор Віллебранда, тканинний фактор, фактор V тощо) і тромбоцити.

Виділяються біологічно активні речовини (тромбін, фактор агрегації тромбоцитів, катехоламіни, АДФ, серотонін та ін) викликають вазоконстрикцію, потенціюють адгезію та агрегацію тромбоцитів.

Через глікопротеїнові рецептори GP la / Па і фібро-нектін тромбоцити приклеюються до колагену субендотелія (адгезія). Через глікопротеїнові рецептори GP Ilb / IIIa і фібриноген тромбоцити склеюються між собою (агрегація).

Плазмовий гемостаз

Одночасно з тромбоцитарними активуються плазмові фактори згортання крові. Плазмовий гемостаз починається за двома напрямками: зовнішньому (тканинному) і внутрішнього (кров'яному), - а завершується загальним (рис. 4.1.

Основи гемостазу

Зовнішній шлях починається з активації тканинного фактора (III), який активує проконвертин (фактор VII). Комплекс тканинний фактор + фактор Vila в присутності Са2 + безпосередньо і через дію на фактор IX активує фактор X.

Внутрішній шлях починається з активації (у присутності прекаллікреін і високомолекулярного кининогена) контактного (XII) чинника, який активує попередник плазмового тромбопластину (фактор XI).

Фактори XIa і XIla активують IX фактор (Крістмас).

Фактор 1Ха разом з фактором Villa в присутності Са2 "активують фактор X.

Загальний шлях починається з активації X фактора, утворить з фактором Va в присутності Са2 +, факторів Villa і 1Ха про-тромбіназний комплекс.

Під впливом протромбиназного комплексу протромбін (чинник II) переходить в тромбін (фактор Па) - ключовий фактор тромбоутворення.

Тромбін гідролізує фібриноген (фактор I) до фібрину (фактор 1а). Фібрин полімеризується, утворюючи нитки, в яких застряють клітини крові, перш за все еритроцити.

Одночасно тромбін (фактор Па) активує фібрінста-білізірующій (XIII) фактор, який пов'язує між собою окремі нитки фібрину і підвищує стійкість формується тромбу.

За кордоном поширена й інша схема тромбоутворення, за якою процес проходить стадії ініціації, посилення і поширення.

На стадії ініціації тканинний фактор і фактор Vila активують фактори IX і X, утворюючи невелике "пілотне" кількість тромбіну.

На етапі посилення під впливом тромбіну на тромбоцитах в наростаючому кількості накопичуються комплекси, що включають фактори Va, Villa і IXa.

На етапі поширення під впливом фактора Ха утворюється протромбиназного комплекс, під впливом якого протромбін переходить в тромбін. Потім тромбін перетворює фібриноген у фібрин.

Таким чином можна виділити три основні етапи освіти і перетворення тромбу.

На першому етапі відбувається адгезія і агрегація тромбоцитів, утворюється первинний нестабільний тромбоцитарний тромб.

На другому - активація тканинних та плазмових факторів згортання крові призводить до утворення тромбіну, а потім фібрину та формування вторинного стабільного фібринової-го тромбу.

На третьому - відбувається організація, розповсюдження чи руйнування тромбу.