Головна/Лікування хвороб/Патофізіологія захворювань серцево-судинної системи


Зміна мембранного потенціалу клітини призводить до зміни проникності мембрани для певних іонів. Зміна проникливості іонних каналів відображає потенціал-залежність каналів. Кожен тип іонних каналів має специфічні особливості активації та інактивації, які й визначають проходження електричного сигналу. Розбір цієї ситуації краще почати після ознайомлення з мал. 1.13, де представлена схема розвитку потенціалів дії в типовому кардіоміоциті. Унікальні характеристики потенціалу дії в клітинах водіїв ритму серця будуть описані пізніше.

Потенціал дії