Головна/Лікування хвороб/Неонатологія. Частина 2


Протипоказаннями для застосування ІГВВ є:

Імунодефіцитні стани, що супроводжуються відсутністю або різким зниженням концентрації IgA, у зв'язку з можливою наявністю аутоантитіл до IgA в сироватці крові дитини.

Анафілактичний шок чи важкі системні реакції на введення імуноглобулінів в анамнезі (незалежно від способу введення внутрішньом'язово або внутрішньовенно).

Алгоритм вибору препаратів імуноглобулінів дано в таблиці 5.

Протипоказання для застосування ІГВВ