Головна/Лікування хвороб/Патофізіологія захворювань серцево-судинної системи


Рентгенограми грудної клітини використовуються для оцінки розмірів серцевих камер та легеневих ускладнень серцевих захворювань. Зміни в розмірах камер відображаються у зміні форми серця. При фронтальному знімку дорослої людини тінь серця повинна займати 50% або менше від максимальної ширини грудної клітини, виміряної між внутрішніми краями ребер. У дітей нормальний діаметр серця може досягати 60% від розміру грудної клітини. Для спостереження за змінами розмірів серця зручно користуватися відношенням серце / грудна клітка замість абсолютних значень розмірів.

Існують ситуації, при яких силует серця неправильно відображає його розміри. Наприклад, при піднятій діафрагмі або вузькому передньо-задньому розмірі грудної клітини серце може здаватися більш широким. У результаті цього ширина тіні серця може перевищувати половину розміру грудної клітки, хоча справжній розмір серця нормальний. Тому, перш ніж робити висновок про розширення серця по фронтальному його зображенню, необхідно зробити знімок у бічній проекції. Наявність випоту в перикарді також може викликати збільшення тіні серця, так як рідина і міокард однаково пропускають рентгенівські промені.

Рентгенограми виявляють зміни, пов'язані з розширенням серцевих камер та великих судин. Гіпертрофія серця може не відбиватися на знімку, тому що при гіпертрофії зазвичай відбувається зменшення розмірів порожнини серця при відсутності змін зовнішнього контуру серця. Гіпертрофію серця найчастіше визначають по вольтажу комплексу QRS електрокардіограми, а товщина стінок може бути визначена за допомогою інших методів, наприклад, ехокардіографії. Основними причинами розширення камер серця і великих судин є серцева недостатність, пороки серця, аномальні внутрішньо-і поза-сердечні шунти і деякі легеневі захворювання. Так як для розширення серця потрібен якийсь час, то недавно виниклі пороки серця, такі як гостра мітральна недостатність, можуть іноді протікати без розширення серця.

Характер розширення камер серця може дати інформацію про наявність специфічних захворювань. Наприклад, розширення лівого передсердя і правого шлуночка, супроводжуване явними ознаками легеневої гіпертонії, говорить про мітральний стеноз (мал. 3.2). На відміну від цього, розширення легеневої артерії і правих серцевих камер, але без розширення лівих відділів серця, говорить про обструкції легеневих судин або збільшеному потоці крові через легеневу артерію (наприклад, через дефект міжпередсердної перегородки) (мал. 3.3).

Форма зширенної камери також може вказувати на причину захворювання. Наприклад, при перенаповненні об'єму лівого шлуночка через клапанну недостатність, шлуночок прагне розширитися в основному вздовж своєї великої осі, при цьому верхівка серця зміщується вниз і вліво. Навпаки, коли розширення лівого шлуночка відбувається через первинну дисфункцію міокарда, довжина і ширина лівого шлуночка зазвичай збільшуються одночасно, при цьому серце набуває кулясту форму.

Розширення аорти і легеневої артерії також може бути видно при рентгеноскопії грудної клітини. Причини розширення аорти включають в себе аневризму, розшарування і вади аортального клапана (мал. 3.4). Легенева артерія може бути збільшеною у пацієнтів зі скиданням крові зліва направо, що збільшує легеневий кровотік (мал. 3.3); те саме відбувається у пацієнтів з легеневою гіпертензією, викликаною різними причинами. У деяких хворих з легеневим стенозом виявляється ізольоване збільшення проксимального відділу лівої легеневої артерії.

Тінь серця

Мал. 3.2. Рентгенограма грудної клітини пацієнта з вираженим мітральним стенозом і вторинним легеневим застоєм (фронтальна проекція). Рентгенограма показує вибухаюче вушко лівого передсердя (див. стрілки) з наступним випрямленням лівої межі серця і підозрою на подвоєну щільність правої межі серця (стрілки), яка викликана збільшеним лівим передсердям. Тінь аорти невелика, що означає хронічно малий серцевий викид. Рентгенографічні ознаки застою легеневих судин включають в себе збільшений внутрішній діаметр верхньої зони легеневих судин та зменшений внутрішній діаметр нижньої зони легеневих судин

Тінь серця

Мал. 3.3. Рентгенограма грудної клітини пацієнта з вторинною легеневою гіпертензією внаслідок дефекту міжпередсердної перегородки (фронтальна проекція). Рентгенографічні ознаки легеневої гіпертензії включають в себе розширення легеневої артерії (чорні стрілки) (порівняйте з виглядом розширеного вушка лівого передсердя на мал. 3.2) і її крупних гілок (білі стрілки), яке асоціюється зі зменшеними периферичними судинами (форма, яка відома як обробленна периферія)

Тінь серця