Головна/Лікування хвороб/Патофізіологія захворювань серцево-судинної системи


Коли ЕКГ була тільки винайдена, для отримання її записи руки і ноги пацієнта опускалися у великі ємності з розчином електроліту, які були підключені до реєструючого приладу. Як можна собі уявити, процес запису був достатньо складним і, на щастя, він більше не використовується. Замість цього електроди розташовуються безпосередньо на поверхні шкіри пацієнта, як це показано на мал. 4.3. Електрод, розташований на правій нозі, не використовується для реєстрації ЕКГ; він виконує функцію заземлення.

Повна запис ЕКГ здійснюється шляхом реєстрації електричних сил між стандартними положеннями електродів на поверхні шкіри. На мал. 4.4 зображені шість стандартних еталонних осей (названих відведеннями ЕКГ), утворених за допомогою електродів, які складені по електричному записі свідчень на руках і лівій нозі.

ЕКГ-апарат записує відведення aVR, приймаючи електрод, встановлений на правій руці, за (+) полюс по відношенню до всіх інших електродів. Це відведення називається однополярним (уніполярним), так як відсутній одиночний (-) полюс, а замість цього, всі залишиішиєся електроди усереднюються для утворення спільного (-) відведення. Коли електрична активність серця направлена у бік правої руки, то у відведенні aVR записується позитивний зубець. Однак коли електричні сили направлені у зворотний бік від правої руки, ЕКГ реєструє зубець, спрямований вниз (негативний зубець) у відведенні aVR.

Відведення ЕКГ

Схожим чином записується відведення aVF, при якому електрод, встановлений на лівій нозі, приймається за позитивний полюс. Електричні сили, спрямовані в бік ніг, зумовлюють появу позитивного зубця ЕКГ. У відведенні aVL позитивним полюсом вважають електрод на лівій руці. Якщо електричні сили спрямовані в цей бік, реєструється позитивний зубець.

Додатково до трьох уніполярних відведеннь проводиться запис трьох біполярних відведень, які також входять в стандартну схему запису ЕКГ (мал. 4.4). Біполярний означає, що один електрод є (+) полюсом, а інший одиночний електрод (-) є референтним. У цьому випадку ЕКГ-прилад записує позитивний зубець (спрямований вгору), якщо електричні сили спрямовані в бік (+) електрода, і негативний зубець (спрямований вниз), якщо вони спрямовані в сторону (-) електрода. Існує просте правило мнемонічне для запам'ятовування розташування біполярних відведень: номер відведення відповідає кількості букв I в місцях розташування електродів. Наприклад, відведення I з'єднує ліву руку (left arm) з правою, відведення II з'єднує праву руку і ліву ногу (left leg), відведення III з'єднує ліву руку (left апп) і ліву ногу (left leg). Таблиця 4.1 ілюструє шість відведень.

Відведення ЕКГ

Відведення ЕКГ