Головна/Лікування хвороб/Неонатологія


У матеріалах навчального семінару Європейського бюро ВООЗ Годування та харчування грудних дітей та дітей раннього віку (2000) підкреслюється: Кожна країна в якості основи своїх методичних рекомендацій щодо харчування і годування дітей повинна використовувати рекомендовані для грудних дітей та дітей раннього віку величини споживання харчових речовин, засновані на наукових даних, отриманих міжнародним співтовариством.

...Рекомендації виводяться на підставі потреб. Потреба визначається як найнижчий безперервно зберігається рівень споживання харчової речовини, який буде підтримувати рівень харчування окремої людини. Фактична потреба в харчових речовинах у кожної людини різна, в той час як рекомендація щодо того чи іншого харчового речовини повинна охоплювати потреби майже всіх людей, що входять в дану категорію населення.

Сфера застосування та обмеження в застосуванні рекомендованих до е л і ч н і споживання п і щ е в и х речовин (РВПВ)

РВПВ забезпечують базу для вироблення методичних рекомендацій щодо харчування і планування стратегій здорового харчування населення.

РВПВ можуть бути корисні при маркуванні продуктів харчування (наприклад, на тому чи іншому продукті можна вказати, що він містить% рекомендованої величини споживання вітаміну С для даної вікової групи).

РВПВ можна використовувати для оцінки та інтерпретації фактичного споживання їжі та інформації про споживання продуктів харчування, що стосуються різних категорій населення.

РВПВ можна використовувати для оцінки достатності споживання харчових речовин уразливими групами.

Більшість оціночних величин виводяться з обмеженого числа досліджень харчового балансу ... тому при інтерпретації РВПВ слід проявляти обережність.

Вищевикладене має, хоча і непрямий, але дуже важливе значення в інтерпретації харчових потреб новонароджених. Золотим стандартом харчування новонароджених і дітей перших місяців життя є грудне вигодовування, і при всій можливій варіабельності харчових потреб дитини та складу грудного молока жінок для всіх доношених дітей при звичайній дієті матері і достатній кількості молока у неї до 5-6-місячного віку дитини якийсь або корекції не потрібно.

Викладене нижче про харчові потреби новонародженого потрібно лише при проведенні парентерального харчування, штучному вигодовуванні, особливо недоношених дітей.

При народженні змінюється тип харчування дитини, його джерело і режим. Пристосування до цієї зміни - важливий аспект адаптації до позаутробного життя. Після народження змінюються і темпи фізичного розвитку дитини - в останньому триместрі вагітності доношуємо плід щодня додає масу тіла - по 1 0 - 1 5 г / кг, і після народження ці щодобові надбавки подвоюються, тоді як активність збільшення довжини тіла в I кварталі життя у доношеного дитини приблизно в 1,5 рази менша, ніж в останньому триместрі внутрішньоутробного життя. Темпи збільшення довжини тіла у недоношених дітей в I кварталі позаутробного життя більше, ніж у доношених (у відсотках до довжини тіла при народженні). Звичайно, збільшення маси тіла (30-40 г / день-у дітей з масою тіла при народженні більше 2 до пана, 1 5 - 2 5 г / день - у дітей з масою тіла при народженні від 1 до 2 кг і 1 0 - 2 0 г / день - у дітей з масою тіла при народженні менше 1 кг) відзначають після відновлення транзиторною убутку початкової маси тіла, зазвичай до 7 - 8 - м у дня життя у доношених, до 8 - 1 0 - м у дню - при первісної масі тіла 1, 0 - 2, 0 кг і лише після 10-го дня у хворих у дітей, що народилися з масою тіла менше 1 кг.

Величини накопичення різних харчових речовин на різних термінах гестації відрізняються (табл. 6.1). Якщо темп приросту щодобового загальної кількості білка у плода в останньому триместрі вагітності більш-менш однаковий -2 г / кг маси тіла (орієнтовно в 6 разів більше, ніж приріст азоту), то жирів - нерівномірний і значно інтенсифікується з 34-го тижня внутрішньоутробного життя . Це призводить до того, що у плода в 28 тижнів гестації жири становлять приблизно 1% маси тіла, а у доношених дітей - 1 4 - 1 6% (табл. 6.2. З ізло женного ясно, що харчові потреби в ряді речовин у доношеної та недоношеної дитини в перерахунку на 1 кг маси тіла в неонатальному періоді можуть бути різні. У той же час анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини з дуже низькою масою при народженні обмежують можливості збільшення харчових навантажень, зокрема жирів. Найбільш складно харчування хворих новонароджених, глибоконедоношені в перший тиждень життя, бо, з одного боку, вони особливо чутливі до дефіциту енергії та окремих харчових речовин, з іншого - у них істотно знижена толерантність до

Харчування новонароджених

Харчування новонароджених

підвищеним харчовим навантаженням і легко виникають при їх збільшенні ацидоз, азотемія, гіперглікемія та інші ускладнення. До цих пір виходжування, харчування новонароджених, і насамперед недоношених, в перший тиждень життя вимагає поєднання знань і мистецтва спостерігати, оцінювати і змінювати лікарську тактику залежно від стану дитини. Слід неухильно дотримуватися твердо встановленого правила: дитина з перших же хвилин життя повинен потрапити у комфортні умови (насамперед це стосується температури і газового складу повітря), не повинен відчувати спрагу або голод.