Головна/Лікування хвороб/Патофізіологія захворювань серцево-судинної системи


Зубець Р відображає процес деполяризації правого передсердя, за яким швидко слідує той же процес в лівому передсерді; вони практично накладаються один на одного (мал. 4.17). Зазвичай зубець Р чіткіше реєструється в II відведенні, бо він практично паралельний току, що йде від синоатріального вузла до атриовентрикулярного. При збільшенні правого передсердя початковий компонент зубця Р є вищим, ніж в нормі (більше 2,5 мм у відведенні II).

Збільшення лівого передсердя найкраще помітно у відведенні Vj. У нормі зубець Р у відведенні VL має спрямовану вгору початкову позитивну фазу, що відображає деполяризацію правого передсердя (спрямовану вперед), за якою йде негативна фаза. Вона виникає через дії сил лівого передсердя, спрямованих назад . Збільшення лівого передсердя, таким чином, проявляється у відведенні Ух збільшенням глибини негативної фази зубця Р більше ніж на 1 мм і тривалості більш ніж на 1 мм.

Зміни комплексу QRS

Гіпертрофія шлуночків

Гіпертрофія правого або лівого шлуночка викликає збільшення величини електричних сил, що виникають в гіпертрофованих камерах серця. У нормальних умовах електрична сила товстостінного лівого шлуночка більше, ніж електрична сила правого шлуночка.

Зміни зубця Р

Тим не менш, при гіпертрофії правого шлуночка (ГПШ) зрослий вектор сили правого шлуночка може перевершувати вектор лівого шлуночка. Отже, в грудних відведеннях Vt і V2, які перетинають правий шлуночок, розмір спрямованих вгору зубців збільшується, зубець R стає більше, ніж зубець S. Це співвідношення назад нормального. Крім того, збільшена маса правого шлуночка викликає відхилення осі серця вправо (> +90 °).

При гіпертрофії лівого шлуночка струми, що перевершують нормальні, виходять від більш масивного, ніж в нормі, ЛШ, що просто підсилює ситуацію, яка відбувається в нормі. У відведеннях, які перетинають лівий шлуночок (грудні відведення V5 і V6, а також відведення I і aVL), виявляються більш високі зубці R, ніж у нормі. У відведеннях з протилежного боку серця (V1 і V2) спостерігається зворотна картина: глибші, ніж зазвичай, зубці S. Для діагностики гіпертрофії лівого шлуночка використовуються численні критерії, три найбільш корисних з них представлені на мал. 4.18.