Головна/Лікування хвороб/Лікування хвороб органів травлення


Для медикаментозного розчинення жовчних каменів застосовуються хенодезоксихолева кислота (хенофалк) і урсодезоксихолевая кислота (урсо-Фалк).

Механізм дії цих препаратів наступний.

Транспорт нерозчинного у воді і неестеріфіцірованних холестерину в жовчі і утримання його в розчині здійснюються змішаними жировими мицеллами. Ці міцели складаються з жовчних кислот, кон'югі-рова з гліцином або таурином (холевая, хенодезоксихолева і дезок-СІХОЛевая кислоти), і лецитину.

При надмірному виділенні холестерину печінкою або при дефіциті жовчних кислот і (або) лецитину можливості міцел утримувати холестерин у розчині вичерпуються і останній кристалізується. Ці кристали можуть або знову вступити в розчин, або продовжувати рости аж до того, поки в кінцевому рахунку не утворюється жовчний камінь.

Принцип розчинення жовчних кислот хенофалком і урсофалком грунтується на зворотному процесі: введення цих препаратів всередину викликає пригнічення всмоктування холестерину в кишечнику, а також синтезу холестерину в печінці (за рахунок пригнічення ферменту З-гідрокси-3-метілглута-рил-КоА-редуктази) і, отже, зменшення надходження холестерину в жовч. Це перешкоджає утворенню нових каменів. Крім того, ці препарати утворюють з холестерином рідкі кристали, що додатково сприяє розчиненню жовчних каменів. Загалом пулі жовчних кислот при лікуванні цими препаратами превалює хенодезоксихолева кислота, що сприяє розчиненню жовчних каменів (рис. 7]