Головна/Лікування хвороб/Неонатологія


Необхідно відразу підкреслити, що деонтологічні принципи педіатра (див. наш підручник Дитячі хвороби. - СПб.: Питер, 2003. - Т. 1. - С. 1 0 2 - 1 2 4) повинні дотримуватися і неонатологом. Неонатологія - молода наука, і багатовікових специфічних деонтологічних принципів в ній не розроблено. Ті ж, які були, застаріли (наприклад, через високу смертність новонароджених лікар і філософ Арістотель рекомендував давати ім'я дитині лише на 7-й день життя). А тому викладене нижче - досвід санкт-петербурзьких не-онатологов і особистий досвід.

Новонароджений не може сказати про свої бажання, вподобання, неблагополуччя, болю, захистити себе. Але оскільки гомеостаз існує не тільки на рівні організму, але і на рівні виду, роду і навіть, безсумнівно, життя на Землі (ноосфера - Бог!), Гомеостаз новонародженого досягається шляхом допомоги йому дорослих - батьків, медичних працівників, суспільства. Саме тому так важливо дотримання в повсякденній роботі неонатолога принципів біоетики, медичної етики.