Головна/Лікування хвороб/Неонатологія


призводять до збільшення смертності недоношених дітей:

кровотечу у матері перед пологами;

Фактори ризику

багатоплідна вагітність;

пологи при тазовому передлежанні;

відсутність стероїдної терапії у матері (профілактика СДР);

перинатальна асфіксія;

чоловіча стать;

гіпотермія;

синдром дихальних розладів I типу (СДР, РДС - респіраторний дістресссіндром, хвороба гіалінових мембран).

П р и ч и н и недоношування вагітності. Виявлення причини передчасних пологів нерідко представляє значні труднощі навіть при кропіткому аналізі анамнестичних даних. У зв'язку з цим нерідко доводиться говорити про імовірною причини передчасних пологів. У ряді випадків передчасне переривання вагітності обумовлено комплексом причин, яка веде з яких виявити досить складно.

Соціально-економічні фактори:

професійні шкідливості (робота на шкідливому виробництві, з комп'ютерами, з солями важких металів, хімреактивами і т.д.);

рівень освіти батьків (чим нижчий рівень освіти як матері, так і батька, тим вище ймовірність народження недоношеної дитини);

ставлення жінки до вагітності: у випадках небажаної вагітності, особливо у жінок, які не перебувають у шлюбі, передчасне народження дитини спостерігається в 2 рази частіше; |

Паління як матері, так і батька є фактором ризику народження дитину ка з низькою масою тіла. Типовими ускладненнями вагітності у жінок, що палять вважають передлежання плаценти, передчасне від-! слойку плаценти і розрив плодового міхура, які, як відомо, сприяють невиношування. Дослідження, проведені у Великобританії, Канаді та США, дозволяють припустити, що до 10% передчасних пологів пов'язані з курінням жінки. Збільшення частоти народження недоношених дітей у курящих жінок відзначали як в соціально неблагополучних, так і в добре забезпечених сім'ях. Найбільше фактор куріння позначається на народження дітей з ОНМТ (31 тиж. Гестації і менше). Інтенсивне куріння батька знижує вірогідність зачаття і є фактором ризику народження дитини з низькою масою тіла;

вживання алкоголю та / або наркотиків призводить до високої частоти народження недоношеної дитини.

Соціально-біологічні фактори:

вік матері (первістки молодше 17 років і старше 30 років) і батька (молодше 17 років);

субклінічна інфекція та бактеріальне носійство можуть стати причиною передчасних пологів незалежно від наявності або від присутність розриву оболонок плодового міхура. На підтримку цього утверж дення протягом багатьох років публікувалося велику кількість даних епідеміологічних, мікробіологічних і гістологічних досліджень ваний, що підтверджують взаємозв'язок між передчасними пологами та інфекційним ураженням репродуктивних органів. Лікування під дження бактеріального вагінозу у вагітних комбінацією Ері троміціна і метронідазолу знижує частоту недоношування беремен ності на 37% (EickhofiT.C, 2003). Професор TCEickhoff навіть назвав свою статтю Передчасні пологи: інфекційна хвороба?;

попередні аборти;

дефіцитне харчування вагітної жінки.

Клінічні фактори:

екстрагенітальні захворювання матері (особливо при загостренні або декомпенсації їх під час вагітності);

антифосфоліпідний синдром у матері (в 3 0 - 4 0% випадків звичного невиношування вагітності - докладніше див гол. III);

хронічні захворювання сечостатевої системи у матері;

оперативні втручання під час вагітності;

психологічні та фізичні травми та інші патологічні стани;

гестоз тривалістю більше 4 тижнів.

Екстракорпоральне запліднення досить часто призводить до народження недоношених дітей.

Передчасними пологами закінчується приблизно половина всіх багатоплідних вагітностей. Багатоплідні пологи зустрічаються в 15 разів частіше при передчасних пологах, ніж при пологах у строк. У дітей від багатоплідність них вагітностей, які становлять 20% від усіх недоношених жіворож денних немовлят, спостерігаються висока частота респіраторного дистрес-синдрому та більш високий рівень смертності у порівнянні з дітьми від одноплодовій вагітності, навіть з урахуванням корекції гестаційного віку.