Головна/Лікування хвороб/Лікуємо серце


(За В. Ф. Чавпецову і співавт., 1989):

1. Скарги: не оцінені, оцінені невірно, оцінені неповно.

2. Анамнез захворювання: не оцінено, оцінено невірно, оцінено неповно.

3. Анамнез життя: не оцінено, оцінено невірно, оцінено неповно.

4. Дослідження: не проведені, але показані; проведені неповно; проведені невірно; зайві; оцінені неповно; оцінені невірно.

5. Діагноз: можна виключити, можна доповнити, не рубріфі-ства, рубріфіцірован невірно, не відповідає МКБ.

6) Лікування: не застосовано, але показано; застосовано, але не показано; застосовано, але протипоказано; невірний метод застосування; неправильна послідовність; несвоєчасно; поєднання не показано; поєднання протипоказано.

7. Оцінка ефективності лікування: відсутній, неповна, невірна.

8. Рекомендації: відсутні, неповні, невірні.

9. Наступність в лікуванні: на наступний етап хворий не переданий; переданий несвоєчасно; переданий не за призначенням.

10. Оформлення медичної документації: неповне, неякісне.

Зручна і автоматизована технологія експертизи якості, запропонована цими ж авторами.

Корисно відстежувати віддалені результати лікування.

Щоб не повторювати одні й ті ж помилки, важливо проводити аналіз і самоаналіз всіх випадків надання невідкладної допомоги, але кожен несприятливий результат повинен бути проаналізований особливо ретельно. Певною мірою для цього корисна схема R. Riegelman (1991), наведена з істотними змінами та доповненнями (рис. 12.1).

Формалізована мова опису лікарських помилок

Фундаментом успішної лікарської діяльності є професійна позиція лікаря.

Велике значення у формуванні правильної професійної позиції має адекватне (без крайнощів) ставлення до сучасних можливостей діагностики, профілактики та лікування.