Головна/Лікування хвороб/Лікуємо серце


Лікування аритмій досі залишається "фармакологічним експериментом", тому екстрена допомога при гострих порушень ниях серцевого ритму і провідності повинна бути мінімально достатньою. Очевидно, що ефективність невідкладної терапії в значній мірі залежить від точності діагностики аритмії, визначення причини її виникнення і підтримуючих факторів. Основою для екстреної діагностики аритмій є детальний аналіз ЕКГ. Однак по одноразово знятої ЕКГ не завжди можливо встановити вид і електрофізіологічні особливості порушення серцевого ритму і провідності.

Найбільш складно надавати екстрену допомогу у випадках, коли аритмія розвивається вперше, має важкий перебіг або виникає на догоспітальному етапі, тобто у відсутності можливості або часу для виконання додаткових досліджень, консультацій, динамічного спостереження. Помітну роль грає і те, що більшість лікарів теоретично, практично і психологічно недостатньо підготовлені до надання екстреної допомоги при аритміях, що може зумовити або про ведення надмірно агресивної терапії, або невиправдано вичікувальну тактику в лікуванні.

Для підвищення ефективності та безпеки невідкладної допомоги при гострих порушеннях серцевого ритму і провідності слід враховувати, що в ургентних ситуаціях на перший план завжди виходять не електрокардіографічні, а клінічні прояви аритмій. Очевидно, що якщо різні аритмії призводять до однакових клінічних наслідків, то для надання невідкладної допомоги можуть знадобитися подібні лікув ні заходи. Навпаки якщо аритмія одного виду проявляється по-різному, то будуть відрізнятися екстреність, обсяг і зміст невідкладної медичної допомоги. Тому в основі надання екстреної допомоги при аритміях (як і екстреної кардіологічної допомоги взагалі) повинна лежати оцінка клінічної ситуації в цілому (глава 1).

При всій різноманітності аритмій можна виділити п'ять основних клінічних ситуацій (табл. 2.1).

Аритмії, що входять в кожну з представлених груп, істотно розрізняються за екстреності, інтенсивності, засобів та методів надання невідкладної допомоги. Так як в ур-гентних ситуаціях вирішальне значення має правильне визначення обсягу і змісту термінового медичного допомоги, надання невідкладної допомоги при аритміях далі розглядається з цих позицій. У першу чергу розбираються найбільш небезпечні і важкі клінічні ситуації.

Кардіологічна реанімація

Показання: відсутність свідомості і пульсу на сонних артеріях (дихання в перші 1-2 хв клінічної смерті може бути частково збережено!).

Раптове припинення кровообігу, або раптова смерть, зустрічається перш за все у пацієнтів з ІХС та визначено як самостійна нозологічна форма цього захворювання.