Головна/Лікування хвороб/Ендодонтія


Існує безліч суперечок з приводу юридичної сторони інформованої згоди. Поточна загальноприйнята думка така: щоб згода мала силу, вона повинна бути дана вільно; всі терміни повинні бути представлені на зрозумілій пацієнту мові; згода має бути поінформованою. Щоб згода була поінформованою, у презентацію для пацієнта повинні бути включені наступні пункти:

опис процедури і прогнозу (у тому числі прогноз за відсутності лікування);

опис альтернативи запропонованого лікування (з прогнозом);

опис ризиків, які можна передбачити, і матеріальних витрат;

у пацієнта повинна бути можливість отримати відповіді на питання.

Можливо, в інтересах відносин лікаря і пацієнта підписання пацієнтом готової форми інформованої згоди. 

Радіаційна безпека

Важливою частиною презентації та інформованої згоди є пояснення пацієнтові використання рентгенівського обладнання в процесі лікування. Стоматолог повинен пояснити, що переваги рентгенограм значно перевищують ризики, пов'язані з отриманням невеликих доз іонізуючого випромінювання, за умови дотримання всіх запобіжних заходів і правильної техніки. Хоча рівні радіації в ендодонтичній рентгенографії становлять від 1/100 до 1/1000 від рівнів, викликають ураження, - краще звести іонізуюче випромінювання до мінімуму, щоб захистити пацієнтів і співробітників.

Щоб допомогти пацієнтові уявити, наскільки невеликий ризик, пов'язаний з дентальними рентгенограмами, можна використовувати дві прості аналогії. Щоб збільшити ризик виникнення раку шкіри, потрібно в дуже короткий час зробити 25 повних внутрішньоротових серій (тобто 450 прицільних знімків). Одноразове обстеження всіх зубів (20 знімків на Е-швидкісній плівці, зроблених у прямій проекції) дає меншу дозу опромінення, ніж один знімок грудної клітини, і менше 1% від рівня опромінення при барієвому дослідженні кишечника. Однак, для мінімізації рівня випромінювання, одержуваного пацієнтом і стоматологічним колективом, необхідно якомога точніше слідувати принципам ALARA (As Low As Reasanobly Achievable - Настільки мало, наскільки це можливо для досягнення мети), тобто принципам використання найменшої ефективної дози випромінювання. Ці принципи є прийоми, які використовуються для зменшення впливу радіації. Принципи ALARA також мають на увазі, що якою б малою не була доза випромінювання, завжди можливий згубний ефект.

Принципи ALARA (найменшої ефективної дози випромінювання)

Для ендодонтичних рентгенограм потрібно вибирати високошвидкісну (чутливу) плівку: ультрашвидкісну (типу U) або типу Е. Хоча використання Е-плівок дозволяє приблизно на 50% зменшити час опромінення в порівнянні з використанням D-плівок, в деяких дослідженнях зроблені різні висновки щодо якості, чіткості, діагностичної цінності зображення на Е-плівці в порівнянні з D. До проявленні Е-плівка також більш чутлива. У спеціалізованих рентгенологічних системах (включаючи пряму і непряму ціфрозую внутрішньоротову рентгенографію) відбувається оцифровка зображення і використовуються значно менші рівні радіації, при цьому знімок доступний негайно.

Ретельне технічне виконання дозволяє знизити число повторних рентгенограм і обійтися без зайвого опромінення. Пристосування для утримання плівки в поєднанні з правильним вибором плівки і положення рентгенівської трубки важливі для підтримки стабільності плівки і створення рентгенограми хорошої діагностичної якості. Також повинна використовуватися програма, яка гарантує якість проявки, щоб мати впевненість у тому, що плівка проявлена правильно.

Напруга, яка повинна використовуватися в дентальних установках - це мінімум 70 кВ. Чим менше напруга, тим більшу дозу отримує шкіра пацієнта. Оптимальний варіант - використання 90 кВ. Установки, що використовують 70 кВ або більше, повинні бути забезпечені фільтром, еквівалентним 2,5 мм алюмінію, щоб усунути побічні низькоенергетичні рентгенівські промені до того, як вони досягнуть пацієнта.

Колімація (формування упорядкованого потоку випромінювання за допомогою спеціальних пристроїв - коліматорів) також зменшує рівень променевого впливу. Колімація - це обмеження розміру пучка рентгенівських променів за допомогою свинцевої діафрагми таким чином, що пучок не перевищував 2,75 дюймів (7 см) на поверхні шкіри пацієнта. Відкриті кінцеві відводячі циліндри з круглим або прямокутним перетином, відомі як позиціонери, допомагають направити пучок в ціль (мал. 5-3). Проте універсальний прямокутний циліндр також обмежує рентгенівський пучок, ще сильніше зменшуючи його розмір, розмір ділянки шкіри, що потрапляє під вплив випромінювання, і зменшуючи променеве навантаження приблизно на 50% (мал. 5-4). Довжина цих позиціонуючих пристроїв, або тубусів, повинна становити від 12 до 16 дюймів. Більш короткі (8 дюймів) тубуси, при яких виходить менша відстань від джерела до плівки, зумовлюють більша розбіжність пучка і більший вплив на паціента. Точкові тубуси не повинні використовуватися через те, що вони продукують високий рівень розсіяного випромінювання.

Інформована згода

Під час кожної експозиції пацієнт повинен бути захищений свинцевим фартухом та коміром, що закриває область щитовидної залози (мал.5-5). Під час експозиції лікар повинен стояти за бар'єром. Вугільний фільтр і стіна з сухої штукатурки товщиною мінімум 2,5 дюйма забезпечують необхідний захист від випромінювання, що випускається дентальною установкою. Якщо бар'єру немає, лікар повинен стояти в зоні мінімального розсіяного випромінювання. Всі співробітники, які можуть піддаватися опроміненню професійному, повинні носити плоскі плівчасті дозиметри для реєстрації променевого навантаження. Якщо принципи ALARA суворо виконуються, жоден член колективу не отримає дозу, близьку до максимально допустимої (MPD - maximum permissible dose). (50 mSv на рік). 

Що стосується вагітних співробітниць, комісія з променевої безпеки (Nuclear Regulatory Commission) обмежує дозу опромінення для плода до 0,5 mSv протягом періоду вагітності. Важливо розуміти, що максимальна допустима доза (MPD) має на увазі професійне опромінення і її не можна плутати з навантаженням, яку отримує пацієнт у результаті рентгенологічних процедур. Необхідно докласти всіх зусиль, щоб доза опромінення для кожного залишилася низькою, наскільки це можливо, і щоб уникнути променевого впливу без необхідності.

Інформована згода