Головна/Лікування хвороб/Патофізіологія захворювань серцево-судинної системи


Есенціальна артеріальна гіпертензія зазвичай виникає у людей середнього віку. Поширеність захворювання збільшується з віком, так, у 60% людей старше 60 років спостерігається підвищення ДАТ> 90 мм рт. ст.; крім того, у частини людей діагностується ізольована систолічна артеріальна гіпертензія (САД> 140 мм рт. ст.).

Необхідно відзначити, що з часом у хворих ЕАГ змінюються гемодінамічні показники, пов'язані з підвищенням артеріального тиску (мал. 13.5). Для хворих молодше 40 років типова так звана гіперкінетична фаза ЕАГ, коли підвищення артеріального тиску відбувається в результаті збільшення СВ, а величина ЗПСО залишається в межах норми. З віком внесок СВ у розвиток АГ зменшується, а ЗПСО, навпаки, збільшується, оскільки серце і кровоносні судини поступово адаптуються до тривалого механічного стресу. Так, гіпертрофія лівого шлуночка у хворих з хронічною АГ призводить до порушення діастолічного наповнення (що, в свою чергу, знижує ударний об'єм і серцевий викид), а гіпертрофія медіяльного шару артеріол супроводжується зменшенням діаметру просвіту судини, що збільшує опір кровотоку. Як наслідок, у хворих АГ літнього віку основним порушенням стає збільшення ЗПСО при нормальному або зниженому СВ. Ці зміни (від високого СВ і низького ЗПСО до нормального СВ і підвищеному ЗПСО) відбуваються незалежно від того, збільшується середній артеріальний тиск з часом чи залишається постійним.

Есенціальна артеріальна гіпертензія - це синдром, який розвивається в результаті дії численних патофізіологічних механізмів, але характеризується певними гемодинамічними порушеннями і клінічним перебігом. Причиною стійкого підвищення артеріального тиску є, мабуть, множинні придбані та / або спадкові порушення цілого ряду регуляторних систем організму. В

Клінічна картина і перебіг ЕАГ

Наразі ми не можемо встановити справжню причину розвитку ЕАГ у конкретного хворого, але ми здатні досить точно описати передбачувані патофізіологічні механізми, що лежать в основі цього захворювання. Есенціальна артеріальна гіпертензія, залишаючись захворюванням неясної етіології, вже не є чимось абсолютно невідомим.