Головна/Лікування хвороб/Патофізіологія захворювань серцево-судинної системи


Зміни на ЕКГ розвиваються в типовій для інфаркту часовій послідовності. При інфарктах з зубцем Q у відведеннях, відповідних зоні некрозу, відзначаються елевація сегмента ST, інверсія зубця Т і зубці Q (мал. 7.6), в той час як при інфарктах без Q-зубця є депресія сегмента ST і інверсія зубця Т (мал. 7.7).

Зміни ЕКГ