Головна/Лікування хвороб/Лікуємо серце


На нашу думку, для поліпшення результатів екстреного медичного посібника доцільно введення в кожну формалізовану карту розділів оцінки якості і, що не менш важливо, самооцінки якості. Самооцінку повинен проводити лікар, який надає невідкладну допомогу, оцінку - завідувач відділенням, старший лікар або інший призначений керівництвом лікувального закладу фахівець. Як показує наш досвід, неформальний і систематичний аналіз і самоаналіз результатів надання невідкладної допомоги сприяють виробленню єдиних підходів до надання екстреної кардіологічної допомоги і, як наслідок, підвищують якість діагностики і лікування, У виняткових випадках (серйозні розбіжності самооцінки й оцінки, конфлікт з родичами хворого, страховою компанією і пр.) до оцінки якості слід залучати групу незалежних експертів. Проводити оцінку якості значно легше при використанні в лікувальному закладі відповідних рекомендацій надання невідкладної кардіологічної допомоги.

Для об'єктивної оцінки якості медичної допомоги весь лікувально-діагностичний процес доцільно поділяти на окремі блоки, а при оцінці кожного з блоків використовувати уніфіковані терміни, як це запропоновано В. Ф. сьорб-пецовим і співавт. (1989), В. В. Федоровим і співавт. (1994),