Головна/Лікування хвороб/Патофізіологія захворювань серцево-судинної системи


Проби з фізичним навантаженнямЕКГ, знята під час епізоду дискомфорту в грудній клітці або поза ним, може бути нормальною і не виключає діагнозу ішемічної хвороби серця. Тому важливою діагностичною підмогою виявляється проба з фізичним навантаженням (також звана пробою на толерантність до фізичного навантаження). Під час цієї проби пацієнт виконує постійно зростаюче навантаження на тредмилі або велоергометрі. За хворими ведеться спостереження для виявлення дискомфорту в грудній клітці або сильній задишки. Постійно реєструються ЧСС і ЕКГ, і через регулярні проміжки часу контролюється АТ. Тест триває до розвитку нападу стенокардії, появи ознак ішемії міокарда на ЕКГ, досягнення цільової ЧСС або втоми пацієнта, що робить неможливим продовження навантаження.

Тест вважається позитивним щодо ІХС, якщо розвивається типовий для пацієнта напад болю в грудній клітці або виникають характерні для ішемії зміни ЕКГ (тобто горизонтальна або косонизсходяча депресія сегмента ST> 1 мм). При використанні цих критеріїв чутливість проби при виявленні пацієнтів з анатомічно значущою поразкою коронарних артерій складає приблизно 65-80%, а специфічність - 65-75%. Тест може розглядатися як різко позитивний при виявленні одної з таких ознак важкої ІХС: 1) ішемічні зміни ЕКГ виникають у перші 3 хвилини навантаження або зберігаються протягом 5 хвилин після її припинення, 2) глибина депресії сегмента ST> 2 мм, 3) падіння систолічного АТ під час навантаження (за рахунок викликаного ішемією порушення скоротливості), 4) розвиток шлуночкових порушень ритму високих градацій або 5) пацієнт не може переносити навантаження більше 2 хвилин через серцево-легеневу недостатність. У пацієнтів з такими результатами проби частіше буває важке багатосудинне ураження коронарних артерій.

Інформативність проби може порушуватися прийомом деяких препаратів. Наприклад, р-блокатори або деякі антагоністи кальцію можуть зробити неможливим досягнення цільової ЧСС. У цих випадках слід мати на увазі мету, заради якої проводиться навантажувальна проба. Якщо вона проводиться для того, щоб встановити, чи є у пацієнта ІХС, тоді ці препарати повинні бути скасовані за 24-48 годин перед пробою. З іншого боку, у пацієнтів з підтвердженою ІХС при необхідності оцінити ефективність підібраної схеми лікування проба проводиться на тлі прийому препаратів.