Головна/Лікування хвороб/Патофізіологія захворювань серцево-судинної системи


Трикуспідальні пороки Трикуспідальний стенозТрикуспідальний стеноз (ТС) зазвичай має ревматичне походження. Як і при МС, при цієй ваді вислуховуються тон відкриття і діастолічний шум, однак у цьому випадку шум вислуховується ближче до грудини і посилюється на вдиху внаслідок посилення кровотоку в правих відділах серця. При ТС відзначаються набухання шийних вен і збільшення хвилі а на кривій пульсу внаслідок посилення скорочення правого передсердя для подолання звуженого трикуспідального кільця. Хворим зазвичай показано хірургічне лікування (вальвулопластика або протезування клапана).

Трикуспідальна недостатність

Трикуспідальна недостатність (ТН) частіше буває функціональною, а не органічної природи, розвиваючись внаслідок збільшення правого шлуночка при його перевантаженні тиском або об'ємом, а не внаслідок первинного ураження клапана. 20% хворих з ревматичних мітральним стенозом мають значну ТН, яка в 80% випадків є функціональною і розвивається через легеневу гіпертензію зі збільшенням правого шлуночка, а тільки в 20% що залишилися випадках має органічну природу через ревматичне ураження тристулкового клапана. Найбільш чутливими фізикальними ознаками є виражені хвилі v пульсації яремних вен і пульсація печінки через регургітацію крові з правого шлуночка в порожнисті вени. Систолічний шум ТН вислуховується праворуч від мечоподібного відростка. Зазвичай він слабкий, але посилюється на висоті вдиху. Доплерехо кардиографія є чутливим методом виявлення та оцінки ступеня ТН. Лікування функціональної ТН направлено в першу чергу на усунення станів, що супроводжуються збільшенням обсягу правого шлуночка або тиску в ньому; також застосовуються діуретики, у важких випадках показана хірургічна реконструкція клапана.

Вади клапана легеневої артерії. Стеноз гирла легеневої артерії

Причиною стенозу гирла легеневої артерії (СГЛА) найбільш часто є вроджена деформація клапана. У важких випадках градієнт тиску перевищує 80 мм рт. ст.,. при помірному ступені пороку градієнт становить 40-80 мм рт. ст., а в легких випадках - менше 40 мм рт. ст. Клінічні прояви розвиваються при градієнті тиску> 40 мм рт. ст.

Ефективним методом лікування хворих з важким або клінічно вираженою СГЛА є катетерна балонна вальвулопластика.

Недостатність клапана легеневої артерії

Недостатність клапана легеневої артерії (ЛН) часто виникає при важкій легеневій гіпертензії внаслідок розширення легеневої артерії і дилатації клапанного кільця. При аускультації вздовж лівого краю грудини вислуховується високочастотний регресний шум, який часто неможливо відрізнити від шуму аортальної регургітації (ці два стани можна легко диференціювати за допомогою доплерехокардіографії). Зазвичай лікування спрямоване на усунення причини легеневої гіпертензії.