Головна/Лікування хвороб/Опіки


Ще однією проблемою надання допомоги тяжелообожженних в гострому періоді травми є лікування постраждалих з затримкою терапії на кілька годин. У цій ситуації, коли велика можливість розвитку декомпенсації функції основних систем життєзабезпечення, можливий тільки один варіант лікувальної тактики: проведення інфузійної терапії, виходячи з даних моніторингу основних показників гемодинаміки і газів крові. Принципові підходи до терапії залишаються такими ж, як і при ранньому надходженні постраждалих. У більшості випадків при пізньому початку терапії кількість рідини, необхідний для відшкодування гіповолемії, виявляється збільшеним в порівнянні з ситуацією зі своєчасним початком лікування. Проведення інфузійної терапії протипоказане лише при розвитку ануріческой фази ниркової недостатності. Ілюстрацією активної тактики лікування при пізньому надходженні потерпілих може бути таке клінічне спостереження:

Постраждалий С-ч, колишній Олімпійський чемпіон, 38 років, маса тіла 76 кг, отримав виробничу травму на одному з підприємств Ленінградської області 19.09.96 о 10 годині ранку. О 19 годині доставлений в клініку термічних уражень (транспортування з районної лікарні здійснювалася авіаційним і автомобільним транспортом). Загальний обсяг ін-фузій до надходження в клініку склав близько 2,5 л рідини. Діагноз

Відстрочена терапія шоку голови, тулуба, звичайно-

стей, опіковий шок. Клінічні та лабораторні показники: ЧСС - 106 за хв., АТ - 155/90 мм рт. ст., ЦВТ - 0 мм вод. ст., діурез протягом 1 години після надходження в клініку - 0 мл, ЧД - 26 в хв., НЬ - 170 г / л, Ht -65 л / л, загальний білок - 50 г / л, сечовина - 5,5 ммоль / л, глюкоза - 13,6 ммоль / л, білірубін - 13,7 мкмоль / л, рН - 7,28, BE - 9,1 ммоль / л, Ра02 - 77,1 мм рт. ст., Pv02 - 31,1 мм рт. ст., Satv02 - 55,7%. Була призначена комплексна терапія гострого періоду за вказаними вище принципами. У найближчі 12 годин після надходження хворому було введено 19 л рідини, щоб домогтися стабілізації його стану і компенсувати водно-електролітні порушення. У перші 6 год використовувалися ізотонічний розчин хлориду натрію, мафусоль, 5% розчин глюкози, в подальшому до терапії була додана нативна плазма, 5% розчин альбуміну. У результаті проведеної терапії вдалося підтримувати показники гемодинаміки на наступному рівні: ЧСС - 95-120 за хв., АТ - 135-125/65 мм рт. ст., погодинний діурез більше 80 мл, ЦВТ 30-50 мм вод. ст. Показники газів крові через 8 годин від початку лікування: рН - 7,42, BE -0,5 ммоль / л, Ра02 - 77,9 мм рт. ст., Pv02 - 36,1 ммоль / л, Satv02 - 69%. Надалі інтенсивність інфузійно-трансфузійної терапії шоку вдалося знизити. Приблизно через добу після надходження в клініку був констатований вихід потерпілого із шоку. Завдяки активній терапевтичної тактики вдалося уникнути явищ поліорганної недостатності, зберегти активність медіаторних систем на досить високому рівні (активність холінесте-рази після виходу з шоку становить 26,5 мкмоль / л). Подальший перебіг опіку щодо гладке. Після відновлення шкірного покриву хворий був виписаний додому.