Головна/Лікування хвороб/Патофізіологія захворювань серцево-судинної системи


МЕХАНІЗМ ДІЇ

Вплив на аритмії, викликаний підвищеним автоматизмом

Препарати класу IA здійснюють помірну блокаду швидких натрієвих каналів. В результаті зменшення числа каналів, через які натрій входить всередину клітини, порогова величина потенціалу зростає і знижується швидкість розвитку потенціалу дії (фаза 0). Крім того, знижується нахил 4 фази деполяризації, що, можливо, пов'язано з блокадою пейсмекерних каналів (мал. 17.11); при цьому для досягнення порогової величини і ініціації потенціалу дії потрібно більше часу. Ці ефекти в найбільшій мірі виражені у волокнах Пуркінье і аномальних ектопічних водіїв ритму. Оскільки препарати класу IA на автоматизм синусового вузла впливають слабо, після придушення ектопічних водіїв ритму він здатний відновити свою функцію як основного водія ритму серця.

Антиаритмічні препарати ТА класу

Вплив на аритмії, зумовлені механізмом re-entry

Оскільки блокада натрієвих каналів супроводжується уповільненням швидкості деполяризації у фазу 0 за рахунок зниження величини вхідного струму, одночасно знижується швидкість проведення імпульсу в клітинах і тканинах. Якщо циркулюючий імпульс пригнічений в достатній мірі, він згасає при ретроградному проведенні, і аномальний ритм переривається. Крім того, подовження потенціалу дії, що викликається антиаритмічними препаратами цього класу, а також їх відносно повільна дисоціація від Иа +-каналів після реполяризації подовжують рефрактерний період клітини (мал. 17.11), так що циркулюючий імпульс потрапляє в нездатну збудитися тканину і згасає.

Зміни на електрокардіограмі

Антиаритмічні препарати класу IA незначно збільшують ширину комплексу QRS і подовжують інтервал QT (таблиця 17.12), що обумовлено уповільненням проведення, а також подовженням потенціалу дії і реполяризації. При більш високих дозах препарату ці інтервали збільшуються істотно, що вказує на можливість постдеполярізації і аритмогенної дії препаратів.

КЛІНІЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

Антиаритмічні препарати класу IA застосовують для лікування широкого спектру обумовлених механізмом re-entry і ектопічних надшлуночкових і шлуночкових тахікардій (таблиця 17.13). Найчастіше їх використовують для купірування тріпотіння чи мерехтіння передсердь, а також для тривалого лікування надшлуночкових re-entry тахікардій, шлуночкових екстрасистол і шлуночкової тахікардії

Антиаритмічні препарати ТА класу