Головна/Лікування хвороб/Лікуємо серце


Для відновлення серцевого ритму при тахіаритміях віз можна використання черезстравохідної ЕКС, проте її значення для надання екстреної допомоги не слід перебільшувати. ЧПЕС в основному ефективна при реципрокних наджелудочко-вих аритміях, які рідко викликають важкі розлади кровообігу і звичайно добре піддаються традиційній медикаментозної терапії, а іноді й вагусним прийомам.

Свідчення. Для переривання пароксизму тахікардії ЧПЕС ??виконується тільки у випадках порушень гемодинаміки, неможливості проведення ЕІТ, неефективності антиаритмічних препаратів або наявності протипоказань до їх запровадження, зокрема при тахікардіях, зумовлених застосуванням серцевих глікозидів або антиаритмічних засобів. При наджелудочко-вих аритміях ЧПЕС ??може бути ефективна тільки для купірування пароксизмів реципрокной передсердної або АВ-тахикар-дії, в тому числі і при синдромі предвозбужденія шлуночків, і пароксизмов тріпотіння передсердь 1-го типу (пілообразная ізо-електрична лінія з позитивною і негативною фазами хвиль F у відведеннях II, HI, aVF при їх частоті близько 300 в 1 хв).

При пароксизмах шлуночкової тахікардії ЧПЕС ??не показана, оскільки вона недостатньо ефективна і не безпечна. ЧПЕС, особливо з частотою, на 30-40% перевищує частоту тахікардії, і стимуляція парними імпульсами можуть індукувати фібриляцію шлуночків. Тому використання ЧПЕС ??при пароксизмах шлуночкової тахікардії доречно тільки у разі неефективності ЕІТ або медикаментозних методів лікування і готовності до виконання дефібриляції.

Техніка проведення. Для придушення надшлуночкових тахікардії здійснюють предсердпую роблять частішим ЧПЕС ??залпами електростімулов з амплітудою 20-30 мА і тривалістю 10-30 с в режимі overdrive pacing. Стимуляцію починають з частотою, на 10 імп / хв перевищує власний наджел уд очковий ритм. Якщо після припинення ЕКС тахікардія зберігається, то стимуляцію, повторюють. Кожен раз частота імпульсів збільшується на 10 в 1 хв аж до відновлення синусового ритму або виникнення фібриляції передсердь (зазвичай при частоті стимуляції близько 350 в 1 хв). Можна використовувати метод сверхчастого придушення наджелу-

дочкових тахікардії (overdrive suppression) за допомогою залпів електростімулов з частотою 600-800 імп / хв протягом 10-20 с. Рідше застосовують конкуруючу ЕКС (underdrive pacing), яку проводять з частотою імпульсів на 10-15% нижче частоти тахікардії протягом 2-3 хв.

Що стосується причин неефективності ЧПЕС ??при купировании надшлуночкових пароксизмальних тахікардії, то вони нерідко обумовлені помилками в діагностиці аритмій, непра Вільної технікою стимуляції, недосконалістю використовуваного електрокардіостимулятора або електрода. ЧПЕС не дає позитивного результату при осередкової надшлуночкової або шлуночкової тахікардії, мерехтіння передсердь, тріпотіння передсердь І-го типу.