Головна/Лікування хвороб/Неонатологія. Частина 2


Коарктація аорти (КА) - звуження аорти, яке може бути різної протяжності і майже завжди розташовується дистальніше місця відходження лівої підключичної артерії. За частотою займає 5-6-е місце серед ВПС і нерідко поєднується з іншими вадами (ОАП, ДМЖП, стеноз аорти, аномалії мітрального клапана). Майже ніколи не поєднується з вадами, що створюють порушення відтоку з правого шлуночка. Існує кілька варіантів класифікації КА, проте з клінічної точки зору важливо розрізняти, звідки спадна аорта отримує кров: з лівого шлуночка (дорослий

Коарктація аорти

Коарктація аорти

тип КА) - постдуктальная КА або з правого шлуночка через легеневу артерію і артеріальну протоку (дитячий тип) - предуктальная КА.

У новонароджених КА проявляється клінічними ознаками НК і відстій ристанням у фізичному розвитку. Для КА характерно підвищений артеріальний тиск на руках, при зниженому - на ногах. Нерідко ослаблена або відсутність ствует пульсація стегнової артерії. Вимірювати артеріальний тиск треба на обох руках і од ної нозі. У дітей першого місяця або при наявності НК тиск на руках і але гах може бути однаково навіть при вираженій коарктації. Особливе місце за нимают виражені предуктальние КА або перерви дуги аорти, коли ос новних роль життєзабезпечення і системного викиду належить ОАП, з то ком з легеневої артерії в спадну аорту, нижче місця звуження. Тому діагностику і своєчасне лікування треба починати з першої доби після народження. Призначають простагландин Е! для підтримки артеріального про струму відкритим, компенсують метаболічний ацидоз. Діти з таким діагно зом вимагають термінового оперативного лікування. Операція полягає в пласті ке звуженої ділянки аорти клаптем з підключичної артерії або посікти нии звуженої ділянки аорти з анастомозірованія аорти кінець в кінець. У віддаленому періоді можливий розвиток рекоарктаціі аорти. Рекоарктація частіше виникає у тих хворих, яким у ранньому віці виконано Анастасія-мозірованіе кінець в кінець. Ці хворі підлягають балонної дилатації су женного ділянки аорти в ході зондування серця. Іноді потрібно повтор ве оперативне лікування. t