Головна/Лікування хвороб/Лікуємо серце


Міокард іального цітопротекціі - це захист міокарда від ішемії на рівні клітини.

Відомо, що при достатньому надходженні кисню енергетичний метаболізм в серцевому м'язі забезпечується за рахунок окислення глюкози і вільних жирних кислот. В умовах ішемії окислення глюкози сповільнюється, а вільних жирних кислот - посилюється.

Триметазидин (Предуктал) - препарат з доведеним кардіо-протективний ефект, потенціює окислення глюкози і пригнічує активність ферментного | 3-окислення вільних жирних кислот в умовах ішемії та реперфузії.

При стенокардії напруги терапевтична активність триметазидину порівнянна з ефективністю нітратів, антагоністів кальцію і навіть (3-адреноблокаторів (TEMS). Відзначено виразне захисну дію триметазидину при коронарному шунтуванні і ангіопластиці, ішемічної кар-діоміопатіі, безбольової ішемії [Passeron J., 1986; Brottier L. і співавт., 1990; Fabiani JN, 1992]. У дослідженні TRIMPOL-1 (1998) була продемонстрована ефективність і безпека триметазидину у хворих на ІХС з цукровим діабетом.

За нашими даними (спільно з І. В. Афанасьєвої, 1996, 1997), одноразовий прийом 60 мг триметазидину за 2 год до операції може попередити виникнення порушень ренолярі-зації, які відзначаються у хворих з ІХС навіть під час планових хірургічних втручань низькою групи ризику .

Важливо, що триметазидин покращує сегментарну скоротність лівого шлуночка в спокої і при проведенні стресового тесту [Chierchia SL, 1998J, а при тривалій терапії надає позитивний вплив на перебіг серцевої недостатності точності у хворих з ІХС [Brottier L. і співавт., 1990; Терещенко СІ. і співавт., 1999].

Відсутність протипоказань і впливу на гемодинаміку, серцевий ритм і провідність, низька частота побічних реакцій дозволяють призначати триметазидин у випадках, коли можливості застосування інших лікарських засобів істотно обмежені (при артеріальній гіпотензії, серцевої недостатності, брадикардії, блокадах серця) [Нагрсу С. та співавт. , 1988].

Триметазидин збільшує аптіапгінальную активність дилтіазему [Manchanda S. С. та співавт., 1997]. Спільне застосування пропранололу з тріаметазідіном більш ефективно, ніж призначення пропранололу з ізосорбіду динітрату [Michaelides А. Р. та співавт., 1997]. За нашими даними, у хворих з ранньої постінфарктної стенокардією, які отримують максимально стерпні дози нітратів і р-адреноблокаторів, призначення три-метазідіна (60 мг / добу) призводить до припинення або значного урежению ангінозних нападів в 62% випадків.

Основним показанням до призначення триметазидину є стенокардія. Оптимальний терапевтичний ефект досягається при застосуванні триметазидину (по 20 мг 3 рази на добу) разом з пропрапололом і (або) ізосорбіду динітрату протягом усього періоду дестабілізації перебігу захворювання.

На нашу думку, особливо ефективно профілактичне призначення триметазидину для попередження ішемічес-кого пошкодження міокарда в наступних випадках:

- Перед неминучою, завідомо надмірної фізичної або емоційним навантаженням;

- При погіршенні загального стану (артеріальна гіпо-або гіпертензія, наростаюча серцева недостатність, гіпоксія, анемія, інтоксикація та ін);

- Перед хірургічними втручаннями, особливо з ШВЛ або на тлі крововтрати;

- Перед коронарографій, аортокоронарне шунтування, ангіопластикою;

- Для попередження сезонних загострень перебігу стенокардії;

- У хворих на ІХС з цукровим діабетом.

Слід особливо підкреслити, що міокардіальної цитопротекції повинна не підміняти, а доповнювати традиційні методи лікування ІХС.