Головна/Лікування хвороб/Патофізіологія захворювань серцево-судинної системи


Провідна система серця (мал. 1.6) складається з спеціалізованих клітин, які ініціюють серцебиття і координують скорочення камер серця. Синоатріальний (СА) вузол - це невелика маса спеціалізованих м'язових волокон серця, яка знаходиться в стінці правого передсердя. Вона розташована праворуч від місця впадання верхньої порожнистої вени і, в нормі, виробляє електричний імпульс для скорочення. Атріовентрикулярний (АВ) вузол знаходиться під ендокардом в нижньозадній частині міжпередсердної перегородки. Від АВ вузла відходить пучок Гіса, який проходить через міжшлуночкові перегородки вкінці. Усередині перегородки пучок Гіса поділяється на широку мережу волокон, які проходять по лівій частині перегородки - ліву ніжку пучка Гіса, і на компактну частину, у вигляді дроту, що йде по правій стороні - праву ніжку пучка Гіса.

Провідна система серця

Права ніжка пучка Гіса - товста, глибоко проникає у м'язову частину міжшлуночкової перегородки і триває до верхівки серця. Недалеко від місця з'єднання міжшлуночкової перегородки, передньої стінки правого шлуночка права ніжка пучка Гіса розташовується під ендокардом і ділиться на дві гілки. Одна гілка проходить через порожнину правого шлуночка у складі модераторного пучка, тоді як інша триває до кінця шлуночка. Ці гілки в кінці розгалужуються на тонку мережу, багату анастомозами, що охоплює весь правий шлуночок.

Функціонально, лівий пучок Гіса розділений на передню і задню гілки і на невелику гілку, що йде до перегородки. Передня гілка проходить наперед, до верхівки, утворюючи при цьому суб'ендокардіальне сплетіння в області передньої папілярної м'язи. Задня гілка, досягнувши задньої папілярної м'язи, розгалужується, утворюючи суб'ендокардіальне сплетіння, після чого простягається по частині лівого шлуночка.

Від суб'еднокардіальних сплетінь обох шлуночків відходять волокна Пуркіньє, які проникають в м'яз шлуночків. Імпульси, які утворюються в системі Пуркіньє-Гіса, спочатку передаються до папілярних м'язів, а потім - до стінок шлуночків. Завдяки такій послідовності, папілярні м'язи скорочуються першими, після чого починається скорочення шлуночків. Як вже пояснювалося раніше, така координація послідовності скорочення попереджає зворотний потік крові через передсердно-шлуночкові клапани.