Головна/Лікування хвороб/Лікуємо серце


Свідчення. Аритмії, які загрожують розвитком припинення кровообігу:

- Вперше виникли пароксизми аритмії без гострого порушення системного або регіонарного кровообігу;

- Тахі-, брадиаритмии або порушення роботи імплантованого кардіостимулятора із зазначенням на недавнє синкопальний стан або на інші прояви гострого порушення кровообігу (зокрема, небезпечні шлуночкові тахікардії).

При вперше виникли пароксизмах аритмії без гострого порушення кровообігу, а також при непароксізмальпих тахі-аритміях, блокаді серця або порушенні роботи електрокардіостимулятора без істотних розладів системного та регіонарного кровообігу екстрене відновлення ритму або провідності не потрібно.

При наявності анамнестичних вказівок на синкопальні стани або інші прояви гострого порушення кровообігу необхідні інтенсивне спостереження і підбір терапії в умовах стаціонару, тому необхідна екстрена госпіталізація.

За свідченнями (виражена ектопічна шлуночкова активність, виражена бради-або тахікардія) перед транспор вання проводять відповідне профілактичне і симптоматичне лікування.

За ступенем небезпеки шлуночкові аритмії поділяють на три групи (табл. 2.3.

Стани, що вимагають інтенсивного спостереження, але планового лікування

Хворим з шлуночковими аритміями, небезпечними для життя, виконують імплантацію кардіостимулятора-дефібрилятора або (і) профілактично призначають антиаритмічні засоби, з яких найбільш ефективним і безпечним є аміодарон (кордарон).

При потенційно небезпечних аритміях зазвичай використовують 'аміодарон або блокатори {3-адренорецепторів.

У пацієнтів з безпечними шлуночковими аритміями абсолютних показань для застосування антиаритмічних засобів немає.

Для правильної оцінки роботи імплантованого електрокардіостимулятора необхідно знати тип приладу і особливості його роботи (табл. 2.4).