Головна/Лікування хвороб/Патофізіологія захворювань серцево-судинної системи


Третій серцевий тон (s3)Якщо S3 присутній, то він зазвичай вислуховується на початку діастоли, слідуючи за відкриттям клапанів шлуночків і передсердь, під час фази швидкого наповнення шлуночків (мал. 2.4). Це глухий, низький тон, який найкраще чути за допомогою конусоподібного стетоскопа в області верхівки серця, коли пацієнт лежить на лівому боці. S3 виникає через натяг сухожильних ниток при швидкому наповненні кров'ю шлуночка і розширення його камер.

Третій серцевий тон є нормою у дітей і людей молодого віку. У них наявність S3 викликано еластичністю шлуночка, здатного до швидкого розтягування на початку діастоли. Навпаки, наявність S3 у людей середнього віку і у літніх часто є ознакою захворювання і свідчить про перевантаження об'ємом внаслідок або застійної серцевої недостатності, або збільшеного потоку крові через клапани внаслідок вираженої мітральної або тристулкової регургітації. При наявності S3 часто говорять про протодиастоличний галоп.

Четвертий серцевий тон S 4

S4 виникає в кінці діастоли і збігається зі скороченням передсердь (мал. 2.4). Цей тон генерується лівим (чи правим) передсердям, які енергійно скорочуються проти жорсткого шлуночка. Тому S4 зазвичай вказує на наявність захворювання серця, а саме на зниження еластичності шлуночків, що зазвичай спостерігається при гіпертрофії шлуночків або ішемії міокарда. Як і S3, S4 - це глухий, низький тон, він найкраще вислуховується конусоподібним стетоскопом. При лівосторонньому S4 тон найкраще прослуховується на верхівці серця, коли пацієнт лежить на лівому боці. При наявності S4 нерідко говорять про престоличний галоп.

Чотиречленний ритм або підсумований галоп

Якщо у пацієнтів присутні і S3, і S4, то разом з S1 та S2 вони утворюють чотиречленний ритм. Якщо у пацієнта з таким почетверним звуком розвивається тахікардія, то тривалість діастоли зменшується, тони S3 і S4 збігаються і утворюється підсумований галоп. Утворений S3 і S4 тон вислуховується в середині діастоли, він тривалий, низького тембру, часто більш гучний, ніж S1 та S2

Перикардіальний тон

Перикардіальний тон - це незвичайний тон високого тембру, який вислуховується у хворих з важким констриктивним перикардитом. Він з'являється на початку діастоли відразу після S2, і його можна сплутати з тоном відкриття або S3. Однак перікадіальний тон починається дещо пізніше, ніж тон відкриття, в той же час він більш гучний і ранній, ніж S3. Його причиною служить різке припинення наповнення шлуночків кров'ю на початку діастоли, характерне для констриктивного перикардиту.