Головна/Лікування хвороб/Лікуємо серце


При інфаркті міокарда через пошкодження ендокарда і акинезии ділянки серцевого м'яза з'являються умови для тромбо-освіти в порожнині пошкодженого шлуночка (глава 4).

Тромби в лівому шлуночку служать джерелом тромбоемболічних уражень артерій великого кола кровообігу.

Тромби в правому шлуночку - джерело тромбоемболії в артерії малого кола кровообігу (у т. ч. ТЕЛА).

Для попередження тромбозу шлуночків при інфаркті міокарда традиційно використовують гепарин та аспірин.

Ефективне застосування з цією метою низькомолекулярних гепаринів (глава 4).

Рання постінфарктна стенокардія

При поновленні нападів стенокардії в перші 14 днів інфаркту міокарда її відносять до ранньої постінфарктної. Стенокардія може виникати у спокої або при невеликих фізичних

навантаженнях і виявлятися типовою ангінозній болем або її еквівалентами (наприклад, нападами задухи). При проведенні холтерівського моніторування у більшості хворих відзначаються епізоди безбольової ішемії міокарда.

Особливо часто рання постінфарктна стенокардія виникає у літніх пацієнтів з субендокардіальпим інфарктом міокарда.

Про тяжкість і несприятливому прогностичному значенні ранньої постінфарктної стенокардії свідчать:

- Виникнення нападів у спокої (без попереднього значного підвищення артеріального тиску або ЧСС) у перші дні інфаркту міокарда;

- Зміщення сегмента ST поза зоною інфаркту міокарда (ішемія на відстані);

- Порушення гемодинаміки в момент нападу стенокардії або безпосередньо після пего ("оглушений міокард");

- Порушення серцевого ритму або провідності в момент нападу або безпосередньо після нього.

Для лікування ранньої постінфарктної стенокардії в більшості стве випадків необхідні хірургічні методи відновлення коронарного кровотоку.

Може бути ефективно внутрішньовенне крапельне введення нітрогліцерину, призначення гепарину (в т. ч. низькомолекулярного), застосування блокаторів р-адренорецепторів і ацетилсаліцилової кислоти.

За нашими даними, включення в комплексну терапію (ізо-сорбіда динітрат, пропранолол, ацетилсаліцилова кислота, гепарин) триметазидину (ПРЕДУКТАЛ) у 62% хворих з ранньої іостінфарктной стенокардією дозволяє скоротити число ангінозних нападів.

Інші ускладнення

Серед ускладнень інфаркту міокарда, які мають значення для надання невідкладної допомоги, не можна забувати про можливість рецидивуючого перебігу інфаркту міокарда, тромбоемболії, гострих ерозій або виразок шлунково-кишкового тракту з внутрішньою кровотечею, парезу шлунково-кишкового тракту, гострої затримки сечі, порушень психіки.